Pyttis svenska pensionärsförening

  

 PYTTIS SVENSKA PENSIONÄRSFÖRENINGS HEMSIDA

   På grund av den rådande situationen med corona viruset har föreningens alla aktiviteter inställts fram till oktober.

Följande föreningsmöte, som samtidigt är föreningens årsmöte, äger rum 15.10 2020. Mötesplatsen är kl. 11.30 i Moborg, Tuskasvägen 139, för styrelsen kl. 11.00.

   Föreningen vill att medlemmarna ska trivas tillsammans. Föreningen bevakar medlemmarnas intressen i olika sammanhang 

   Mötesdag är den tredje torsdagen i månaden i Broby Församlingshus, Huutjärvivägen 12, kl 10.

   Föreningsmötena har olika teman och därtill fri samvaro runt kaffebordet.

   Föreningen arrangerar en sommarresa och deltar tillsammans med andra föreningar i möten, utfärder med mera.

   Som en lokalförening i Svenska Pensionärs förbundet(SPF) deltar föreningen också i bl. a. SPF:s Östnyländska distrikts möten och utbildningstillfällen. Medlemmarna får tidningen GOD TID som årligen utkommer med nio nummer.

   Man blir medlem genom att ta kontakt med någon i styrelsen eller helt enkelt genom att komma till föreningens möten.

Uppdaterat den 20.9 2020