Pyttis svenska pensionärsförening

                          Årets förbund

Svenska pensionärsförbundet har utsetts till Årets förbund 2020.

Motiveringen: ”Genom sin verksamhet arbetar Svenska pensionärsförbundet för social gemenskap som svar på utmaningen med ensamhet i samhället. Utvecklingsarbetet kring digitala stödtjänster för äldre och PangSÅNGFesten 2019 är goda exempel på hur Svenska pensionärsförbundet på ett mångsidigt sätt stöder sina medlemmar att vara delaktiga och känna gemenskap i samhället.”

Stort TACK till alla pensionärer, medlemsföreningar och alla förtroendevalda i föreningarna och förbundet! Tack vare allas insatser har förbundet tilldelats utmärkelsen Året förbund!

Vandringspriset Årets förbund delas ut till en av Förbundsarenans medlemsorganisationer för att lyfta den värdefulla verksamhet som bedrivs inom tredje sektorn.

Vuoden vanhusteko -tunnustus Arno Wirzeniukselle

   Tämän vuotinen Kotkan kaupungin ja Oppia ikä kaikki -työryhmän Vuoden vanhusteko -tunnustus on myönnetty Kotkan seudun ruotsinkielisten eläkeläisten nettivastaavalle Arno Wirzeniukselle.
Tunnustuspalkinto luovutettiin Wirzeniukselle Kotkan vanhustenviikon juhlassa sunnuntaina 6.10. Seuratalo Sammolla.

   Wirzenius on rakentanut kahdella kielellä valmiin mallin, jonka pohjalle voi rakentaa oman edunvalvontavaltakirjan.

   Valtakirjalla ohjataan ihmisiä suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja varautumaan omaan mahdolliseen toimintakyvyttömyyteen.
   Kotkan kaupunki ja Oppia ikä kaikki -työryhmä palkitsi Wirzeniuksen hänen tekemästään uraauurtavasta työstä.