Pyttis svenska pensionärsförening

             SPF erbjuder här hjälp i samband med smarttelefoner

   ABC-kompendier för telefoner, plattor, Mac och Windows 10 Kompendierna för Windows 10, Android-pekplatta, Android-smarttelefon, Mac-dator, Apples iPad-pekplatta, och smarttelefon iPhone finns för nedladdning  klicka här
   Vi har också tryckta versioner av alla kompendier, de skickas utan kostnad till föreningarna för it-verksamhet, t.ex. för kurser och it-träffar. I dessa tider kan det t.ex. också vara frågan om självstudier kombinerat med distansmöten. Kontakta vid behov it-stödperson Andreas Höglund, tfn 040 592 1390, andreas.hoglund@spfpension.fi för att beställa och meddela er postadress.