Pyttis svenska pensionärsförening

                       Januarimötet 16.1 2020

   Vi var 17 medlemmar som samlades för månadsmöte i Moborg. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen speciellt till vår gäst motionskoordinator Siiri Kinnunen. Hon är anställd av Pyttis kommun och leder gymnastikgrupper runt om i kommunens byar och i andra lämpliga lokaler. Först lite teori: Rörelse av varierat slag är nyttigt för att vi ska må både fysiskt och psykiskt bra. Nutidens människa har en tendens att röra sig för lite och för ensidigt. Det behöver inte vara så. De rörelser man bör göra ryms lätt in i vår vardag. Man sträcker upp sig, man sträcker fram sig, man balanserar med ena foten framför den andra. Sedan blundar man och försöker hålla balansen. Hoppsan! Ha gärna ett stöd i närheten för annars kan det gå över styr… Utrustning för olika motionsformer finns numera att låna i biblioteket enligt samma mönster som böcker lånas. Hur ska man göra då man stickar och handlederna blir ömma? Rör händerna i andra banor, mjuka upp med små skakningar och avslappningsövningar. Hur bör man sova? Det finns inget säkert tips. Om man sover gott så är det bra. Om man sover oroligt och vaknar med ont i en axel så gäller det att byta ställning nästa natt.   

    Sedan fick vi sätta igång att göra rörelserna i praktiken. Inte alls så lätt! Som avslutning fick var och en av oss ett papper med olika rörelser för att komma igång och för att träna upp balansen. Rörelserna var framtagna av Äldreinstitutet. Allt verkar enkelt men kanske det svåraste ändå är att komma ihåg att göra som pappret visar, gärna varje dag… Med först allsången ”Små nära ting” följda av varma applåder avtackade vi Siiri för hennes värdefulla råd som var trevligt framförda. Nu ska vi minnas att göra rörelserna varje dag och hoppas att Siiri kommer igen till föreningsmöten och förhör oss… Nu lät vi oss väl smaka av kaffe- eller tebordet. Varmt tack till Svartbäck och Kyrkoby. Mötesförhandlingar med protokoll från november- och decembermötet som godkändes. Nästa månadsmöte 20.2 kl. 10 har som tema Johan Ståhl som berättar om den bok han skrivit ” Episoder ur Mogenpörts historia”. Mötesplats blir igen Broby Församlingshem, som nu är färdigt efter ombyggnaden. Lotteriet gav vinster exakt rättvist. Med allsången ”Nu går sista visan” var det roliga redan slut.

                    Februarimötet 20.2. 2020

   Med nyfikna blickar samlades 21 medlemmar i det nybyggda Broby Församlingshuset. Ute var det solsken, någon minusgrad och inne var glädje. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna med visdomsordet: Med ett rykte är det som med porslin, om det skadas är det svårt att återställa. ”Sov du lilla vide ung, än så är det vinter” i allsång som enligt ordförande lät bra, men vi undrar en smula vart vintern har tagit vägen? Bara försenad eller är den inställd? – Broby och Kvarnby dukade upp kaffe eller te med läckert bröd. Tack.

    Birgit Ståhl visar för dagens gäst Johan Ståhl hur lotteriet går till. Johan Ståhl är ordförande i Mogenpörts byaförening och aktiv i deras arbete att återställa frälsebostället i Hinkaböle och speciellt den närlliggande kvarnen. Johan Ståhl har skrivit den nyligen utkomna boken: ” Mogenpörtboken Del 2: Episoder ur Mogenpörts historia”, 294 sidor. Till grund för boken ligger åratal av forskningar, intervjuer, besök i arkiv, brevväxling och efterforskningar med hjälp av vad dagens datorer kan göra. Vi fick med ord och bild smakprov från boken. Mogenpört har en dramatisk historia! Här har Sverige och Ryssland stångats mot varandra. Finland kom med och det svenska blev det ryska som ändå lyckligen blev det finska. Dessvärre ödelades slottet Tre Kronor i Stockholm vid branden den 7 maj 1697. Samtidigt brann riksarkivet med dess uppgifter om Finland. Man brukar säga att brott inte lönar sig, men är det verkligen alltid på det viset? Mycket av det material som finns kvar och därmed är odödligt från t.ex. 1700-talet grundar sig på rättegångar och domar. Ibland för misstänkta brott men ibland också för protester mot kronan som inte betalat för trädstammar som använts till att bygga skepp. -             Ryssland bestämde att en optisk telegraf skulle byggas över Mogenpört för att under Krimkriget 1853 – 1856 ge Ryssland information om ankommande engelska slagskepp. Betalningen för materialet kom sedan långt efteråt. Det var kyrkan som fick ligga ute med pengarna. – Under andra världskriget låg det tyska sjukhusfartyget M/S Oberhausen under långa tider vid Spjutsundet.  – Framställningen förhöjdes av att bland föreningsmedlemmarna fanns de som kände till eller var släkt med de personer som ingår i Johan Ståhls bok. – Varma, tacksamma applåder; vi hade fått uppleva att historien verkligen är levande på Mogenpört och i Pyttis.

   Lotteriet stod i tur. Alla blev nöjda med fru Fortunas val av vinnare. Nästa månadsmöte är den tredje torsdagen i mars, alltså den 19.3. Det är samtidigt årsmöte och där kommer en stadgeändring att presenteras.

   Mars-, April och Majmötena inställda på grund av motverkan mot spridning av coronaviruset.