Pyttis svenska pensionärsförening

 

Årsberättelse för Pyttis svenska pensionärsförening  verksamhetsåret 2018

   Föreningen inledde sin verksamhet från och med ingången av år 1982.  Under år 2018, som således var föreningens trettiosjunde verksamhetsår, har verksamheten i stort följt utstakade spår. Samarbetet med Kotkanejdens pensionärer fortsätter i form av bl. a. resor och gemensamma teaterbesök.  

   Information om föreningen och föreningens möten hittas på föreningens hemsida www.pyttis.spfpension.fi och i tidningarna Nya Östis och Pyttisbladet.

   Basen i verksamheten är föreningens månadsmöten tredje torsdagen i månaden med mötesplats i Broby Församlingshem, Ilvestie 1. Mötena har haft olika teman: På januarimötet 18.1  tittade 19 medlemmar närmare på bilder från den egna skotiden och i minnesböcker, där vänner skrivit sina hälsningar.  Vid februarimötet 15.2 berättade Seija Mäkelä inför 24 medlemmar om den på Mogenpört verksamme konstnären Jon Esti 1887 - 1955. Marsmötet 15.3 var föreningens årsmöte med 23 medlemmar. Vid aprilmötet 19.4 berättade Seidi Karlsson för 25 medlemmar om sambandet mellan hälsa och motion.  Majmötet 24.5 var utedag vid Sagittas terrass i Lököre. 24 medlemmar njöt i solskenet. Sommarresan samlade 26 deltagare. Bussen åkte till Fazer i Vanda och på rundtur i Helsingfors. Avslutning i Överby Trädgårdsskolor innan resan gick tillbaka hemåt igen. Septembermötet 20.9 med 21 medlemmar handlade om vad som varit trevligast under den gångna sommaren. På oktobermötet 18.10 bjöd Estrid Aro på bingo för 21 medlemmar. Novembermötet 15.11 firade medlemmar som fyllt år som slutar på 0 eller 5. Vilka sagor från barndomen älskade man mest? 20 medlemmar var på plats. Decembermötet 4.12 med 24 deltagare besöktes av Svartbäck skolas lucia och sedan åts julmiddag för 20 €/person.

Två styrelsemöten har under året hållits: den 12.3 hos Irma Roitto och den 27.8  hos Sonja Renlund.

Föreningen hade 36 medlemmar vid årets ingång och 33 medlemmar den 31.12.2018.

Vid månadsmötena har kaffe/te med utmärkta tillbehör serverats turvis av duktiga medlemmar från Broby+ Västerby, Kyrkobyn + Svartbäck och Mogenpört. Till månadsmötena hör  ett lotteri.

Föreningsmedlemmar som under året fyllt jämna år har av föreningen uppvaktats med gratulationskort och även uppvaktats i samband med föreningens novembermöte.

Föreningen mottog i april ett 300 € stort allmänt stöd för verksamheten av styrelsen för SPF.

Medlemmar i vår förening har deltagit i kyrkogång och i av SPF-arrangerade möten och kurser samt vid festen i Dansholmen i Tolkis.

Medlemmarna har kunnat köpa sedvanliga spf - kalendrar för året.

Pyttis den 21 mars 2019

__________________

Ragnar Öst, sekreterare