Pyttis svenska pensionärsförening

                              Mars, April och Maj

OBS: På grund av rekommendationerna om coronavirusets bekämpning inställs vårens verksamhet, vilket betyder att årsmötet flyttas till den tredje torsdagen i september, kl. 10 torsdagen 17.9 2020 i Broby Församlingshus Huutjärvivägen 12.

Sommarresan är också inställd.

                             September

   Välkommen till föreningens årsmöte och månadsmöte kl. 10 torsdagen 17.9 2020 i Broby Församlingshus, Huutjärvivägen 12.

   Årsmöte med stadgeenliga ärenden och förslag om stadgeändring. 

   Lotteri, frågesport 

(Stadgeändringen är ett förslag om att föreningens årsmöte delas upp i ett höstmöte och ett vårmöte. På höstmötet skulle personval behandlas och på vårmötet föregående årets verksamhet.)

                 Kotkanejdens pensionärer meddelar:

                                  VÅREN 2020      

På grund av rekommendationerna för bekämpning av coronaviruset är alla programpunkter under våren inställda med undantag för resan till Tattoo i Fredrikshamn den 6.8 2020 kl. 14 och festen på Dansholmen i Tolkis den 20.8 2020. 
Monika Grops konsert och besöket från Riksteatern är också inställda.     

OBS: Från Vellamo berättade de om att det hålls en konsert där lördagen den 25.7 2020 om Tove Jansson vid hennes roddbåt i båthallen.  Emma Klingenberg uppträder. Jag lovade göra reklam för den konserten. Hoppas restriktionerna är upphävda vid det laget.               

Tattoo i Fredrikshamn

Torsdagen den 6.8.2020 kl. 14.00

OBS: 

 Alla biljetter reserverade och betalda.

Birgitta Ström birgitta.strom@fimnet.fi, eller tel. 040-577 2148

PRIS 45 €