Pyttis svenska pensionärsförening

                             April år 2021

   På grund av corona höll föreningen inget möte i november och inte heller i december år 2020. Av samma orsak är också januarimötet, februarimötet och marsmötet år 2021 inställda. Nästa möte äger därför rum torsdagen den 15.4 2021. Tema och mötesplats är ännu inte bestämda.     

                      SPF meddelar 

                    Vårmötet år 21.4 2021

   Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls onsdagen 21.4 kl. 12.30. Fysisk plats är Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. Beroende på coronasituationen ges det också möjlighet att delta på distans. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Deltagaravgiften är 30 euro och förbundet fakturerar föreningarna efter mötet. Se kallelse i God Tid nr 1.

   Enligt styrelsens beslut 12.12.2018/Ärende 9 kan styrelsen bevilja mindre föreningar med svag ekonomi befrielse från delegaternas deltagaravgift vid vår- och höstmöten.

   Anhållan med motiveringar bör sändas in senast 28.2.2021 till verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi eller per post till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors.