Pyttis svenska pensionärsförening

    

             Höstens första nummer av God Tid år 2020

   Höstens första nummer av God Tid har skickats iväg till tryckeriet och når sina läsare i slutet av vecka 33.

   Coronan sätter förstås sin prägel på både pensionärs-förbundets och föreningarnas verksamhet. Ifjol innehöll augustinumret många berättelser från föreningarnas sommarresor. I år lyser de av förklarliga skäl med sin frånvaro.

   Istället får ni läsa om Pia Marita Roimola, ordförande i Pyttis svenska pensionärsförening. Hon är en av de eldsjälar, utan vars arbete den svenska pensionärs-verksamheten inte skulle existera. Det var härligt att träffa henne.

   Detta nummer är på sätt och vis de små föreningarnas nummer. I en annan intervju berättar Carl-Gustav Mangs, som är både pensionärsföreningens och stadsstyrelsen ordförande i Kaskö, vad som händer när pengarna tar slut i ett lokalsamhälle.

   Pengar är det övergripande temat för detta nummer. En stor utgift för många pensionärer är att hålla det egna huset i skick. Carl-Eric Forth, pensionerad byggmästare, ger råd om hur man ska göra det utan att det kostar skjortan.

   Bertel Widjeskog rapporterar från pensionärs-förbundets drive inn-konsert i Pedersöre, förbundets första större tillställning efter att coronarestriktionerna lyftes.

  Plus en hel del annat! Mycket nöje!

SPF och redaktionen för GOD TID