Pyttis svenska pensionärsförening

 

              Januarimötet den 17. 1 2019       

   Det hade under natten fallit 10 cm snö men 21 medlemmar kom ändå lyckligt fram till möteslokalen. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna. Som allsång tonade ”Man ska leva för varandra”. Dags för gott kaffe/te med tillbehör som Kyrkobyn+Svartbäck skötte om.

   Dags för temat: Dialekter på svenska. Det finns mycket att säga om dialekter. Det har forskats en del och man har funnit regelbundenheter som skiljer en trakts dialekt från en annan. I Pyttis har kyrkobyn och Broby  ingen egen dialekt medan Kvarnby och Svartbäck- Mogenpört har var sin. Svartbäck och Mogenpörts dialekt går i mycket samman och det kan vara svårt att avgöra om ett uttryck är från Svartbäck eller från Mogenpört. Dialekten på Mogenpört har genom åren varit den som dominerat. Max Knapas presenterade nu en utförlig genomgång av dialekten i Kvarnby. Tio ord som exempel: Stjårån = Skatan, Iikorni = Ekorre, Tjengo = Utesko, Fårstån = Farstun, Boss = Äta, Kåni = Gammal häst, Skogssvyyni = Grävling, Holikan = Vilken, Slikan = Sådan, Dasil = Egendomlig person. Max gav också exempel på hur dialekten kunde låta då man möttes. Dialektala vändningar är ofta roliga att höra och ger kanaler till barndomsminnen. Tack Max och applåder. – Dialekten i Mogenpört och Svartbäck belystes nu av Irma Roitto. Namnet Kymmene kan spåras tillbaka till år 1440 och då som namn på en gård, Tjymen. Alldeles lätt är det inte att säkert veta då ord kan ha utvecklats ur finskan där kymi stått för bred, djup, strid älv eller flod.  Ett exempel på dialektala ord är  Kvem = vem. Flera av orden från Kvarnby finns också i Mogenpört – Svartbäck till exempel: Kåni = gammal häst, Holikan = Vilken. Vissa av de dialektala orden har bildats från ryskan. Tack Irma och applåder. – Nu berättade Gunilla Holmqvist om dialekten i Jakobsstad och Pedersöre. Då Gunilla pratade dialekt förstod vi åhörare inte mycket men roligt lät det. Här kommer tio exempel på ord i dialekten: Apteetsi = Apotek, Assit = Gratis, Assdä = Flytta sej, Bliiskar = Slår med svansen (ex. häst som bliiskar med rompo),   Blööt = Mjuk eller våt om fötterna, Dryyft = Långtråkigt längtar hem, Dråkna = Drunkna. Einahanda = Långtråkigt, Fristsamt = Retfullt, Graadståttsi = Termometer.  Efter detta kan det vara plats för en fråga: Ho määra do? = Hur menade du? Tack Gunilla och applåder.  

  Bilden visar att lotteriet gav vinster rättvist åt alla håll.

 ”Nu går sista visan” och sedan bar det av ut i snön och försöka hitta hem…

   

                     Februarimötet den 21.2 2019

   Solen sken och det var – 7 grader då 20 medlemmar samlades till månadsmöte. Det var glädje och också vemod i luften. Glädje för vi kunde börja med födelsedagsuppvaktningar med allsången ”Det är din dag idag”. Vemod därför att det var sista gången vår förening möts i denna lokal, Broby Församlingshem, som fungerat alldeles utmärkt genom åren. Nu hoppas vi att Moborg på Mogenpört fungerar lika bra.

   Pia Marita Roimola hälsade med kloka ord: ”Det är ingen konst att våga om man inte är rädd”. – Det svenska pensionärs -förbundets Östnyländska disktrikt firar sitt 40 årsjubileum i Kotka Höyrypanimo torsdagen den 11 april kl. 12. En anmälningslista gick runt. Det är föreningen som sköter om anmälningarna om deltagande och anmälningen ska göras senast den 14.3. Det betyder att dagen infaller före nästa månadsmöte. Deltagaravgiften är 20 €. Föreningen betalar och deltagarna betalar vid föreningens årsmöte i Moborg den 21.3.     – Kaffe/ te med gott tillbehör stod Broby + Västerby för. Tack!  Ragnar Öst läste upp protokollen för november-, december- och januarimötena. De godkändes efter att några fel rättats till. Nu tog Pia Marita Roimola fram boken: ”Östnyylensk Lesanbook” alltså ”Östnyländsk läsebok”. Där hittas texter från olika byar här i trakten. Texterna är insamlade av Kuggomskolan. Trots att texten är skriven så som dialekten uttalas, krävs att man är van med dialekten för att uttalet ska bli rätt. Max Knapas läste en berättelse på Kvarnbys dialekt och Seija Mäkelä en berättelse på Mogenpörts dialekt. Max Knapas berättelse handlade om kontroll av vad folk kunde ha sina fickor? Vapen? Sprit? Seija Mäkeläs berättelse hade Kalle Backman nedskrivit. Den handlade om hästen som drog timmerlass på isen. Om då isen brast och hästen kom i livsfara, fanns det knep; mera luft i hästens lungor kunde få den att flyta upp och därmed räddas. Det var intressant att höra berättelserna på dialekt, men inte alldeles enkelt att förstå varje ord. – Nu tonades ”Vårvindar friska” upp så bra att efter lotteriet befriade ordförande Pia Marita Roimola oss från mera allsång. Lotteriet har numera blivit mycket rättvist; bara glada miner! Dags att dra på sig de varma vinterkläderna och på snabba fötter försiktigt halka hemåt på isiga vägar…

           Marsmötet, årsmötet, den 21.3 2019

   Vi var 17 medlemmar som hade hittat till möteslokalen i Moborg på Mogenpört. Lokalen med tillhörande kök är lagom stor för vår förenings behov. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen med visdomen: ”Vänliga ord sliter inte tungan.” Allsången ”Videvisan” alltså ”Sov du lilla videung” klingade utmärkt kanske inspirerad av de vackra videkvistar som smyckade våra bord. Dags för kaffe eller te med utmärkta tillbehör som Mogenpört stod för. Plötsligt dök det upp en praktfull fyllekaka med kinuski och lingon som grund under rikligt med grädde. Mums! Det var Pia Marita Roimola som bjöd hennes 90 års dag till ära. Applåder!

     

ÅRSMÖTET: Som mötesordförande utsågs Pia Marita Roimola och som mötessekreterare Ragnar Öst med Solveig Rosenblad och Ann Lisa Lönnberg som protokolljusterare och vid behov rösträknare. Ordförande konstaterade att mötet är tillbörligt sammankallat i och med de annonser som funnits i Nya Östis, Pyttisbladet och på föreningens hemsida. Föredragningslistan godkändes. Föreningens kassör Birgit Ståhl lade fram bokslutet, som presenteras skilt, och Ragnar Öst läste upp årsberättelsen. Verksamhetsgranskarnas (Solveig Rosenblad och Anna Lisa Lönnberg) rapport förordade ansvarsfrihet för styrelsen och ansvarsfriheten beviljades.

Nu följde personvalen för verksamhetsåret 2019: Omval var temat för dagen med ett undantag: Ordförande Pia Marita Roimola som också är resekoordinator. Vice ordförande Irma Roitto. Kassör(utom styrelsen) Birgit Ståhl. Sekreterare Ragnar Öst som också är webbansvarig. Styrelsemedlemmar(6 st.) är Ove-Erik Ståhl, Sonja Renlund, Gunvor Stenvall och Louise Pohjola. Suppleanter är Max Knapas och Osmo Koivula(ny), då Estrid Pellas önskat avgå. – Till verksamhetsgranskare utsågs Solveig Rosenblad och Anna Lisa Lönnberg med  Inge Backman och Seija Mäkelä som suppleanter.

Medlemsavgiften fastslogs till 20 €. Mötesavgiften är 4 € för kaffe/te samt 2 lotter. Ett förslag väcktes om att den som är medlem i annan pensionärsförening kan bli stödjande medlem för avgiften 10 €( där tidningen God Tid inte ingår). Detta godkändes. Det beslöts att man skulle fråga från SPF om hur en stödjande medlem ska tas upp i föreningens medlemsstatistik.

Ragnar Öst läste upp verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 som godkändes.

Övriga ärenden: Mötet beslöt att utreda villkoren för att vår förening skulle kunna fungera som kyrkvärd i Pyttis kyrka under sommarens veckoslut.

Sonja Renlund utsågs till föreningens representant vid Svenska pensionärsförbundets Östnyländska distrikts 40 års jubileum i Kotka på Höyrypanimo den 11 april.

Årsmötet avslutades.

Allsången ”Vårvindar friska” stämdes upp före lotteriet. Nu verkade fru Fortuna förvirrad! Det fanns inget runt bord bara tråkiga fyrkantiga bord? Lottvinsterna utföll därför åt alla håll och ingen klagade över dubbla vinster. Nu gick sista visan och vi också. Ute i solskenet kunde våren anas.

               Aprilmötet den 25.4 2019

   Ordförande Pia Marita Roimola hälsade 18 medlemmar välkomna med visdomen: ”En trogen vän är bästa medicinen.” Vet ni vilket bär som kallats guldsmedsbär? Hjortron som är gult som guld? Nej. Svaret är tranbär, för med saft från tranbär rengjorde guldsmeden sina guldsmycken. I allsång stämdes ’Silverhår’ upp med ´Svinsta skär’ som melodi. Dags för kaffe/te med gott tillbehör som Svartbäck och Pyttis kyrkoby stod för. Tack. - Ragnar Öst läste upp protokoll från februari  och årsmötet i mars. Efter en felrättning kunde de godkännas.

Dags för Ove- Erik Ståhl att berätta om idrottsmannen Sevi Holmsten 1921 – 1993. Sevi var född i Pyttis och till yrket polis. Han hade stora framgångar i rodd men senare också i skidåkning. De flesta pokaler och medaljer i vitrinerna i Moborg har Sevi Holmsten vunnit. Men några av de finaste priserna strök med vid en brand i Sevis hem. En del kunde ändå räddas men de blev lite sotiga av branden. Sevi hade i början på 1950-talet sina största idrottsliga framgångar. Han blev nordiska mästare år 1950 i inriggad fyra och i singel 1953 och 1955. Finsk mästare i singel 1952 – 1955 och i dubbelrodd tillsammans med Arno Teittinen från Kotka 1956. De olympiska spelen i Helsingfors 1952 kom då Sevi Holmsten stod på höjden av sin karriär. Han blev uttagen att representera Finland i singelrodd. Tyvärr slog oturen till i kvalificeringsheatet. I samma heat tävlade Sovjetunionens Yuri Tyukalov. Strax före starten skadades Sevis båt så illa att han hastigt måste ta en annan. Båten visade sig vara mycket långsam. Sevi berättade att han slitit som ett djur, så att ögonen nästan studsat ut, men det räckte inte.  Tyukalovs båt var en halv längd före i mål. För Tyukalov blev det final men för Sevi var de olympiska tävlingarna slut för denna gång. I finalen vann sedan Yuri Tyukalov guldmedaljen. Sevi berättade att han då gråtit smärtsamma tårar. Så nära och ändå så långt i från… På äldre dagar hade Sevi Holmsten framgångar i skidåkning med två bronsmedaljer i finska mästerskap i oldboy-klassen.

Tacksamma applåder för att vi fått bekanta oss med en mycket intressant idrottspersonlighet! Tack Ove-Erik Ståhl.

”Den blomstertid nu kommer” som allsång innan dragningen i lotteriet. Nu gick de flesta vinsterna till det norra bordet. Konstigt. – Ja sedan var det roliga inte slut utan det skulle bli riktigt skönt att gå ut i solen och njuta av värmen, + 21 grader!  

               Majmötet den 16.5 2019

   Efter en period med kylslaget väder kom det perfekta vädret för ett möte utomhus. Temperaturen var 18 grader, solsken och klarblå himmel. Jo man tackar! Vi var 14 medlemmar på plats nära Valkmusas parkeringsplats. Intill oss fanns en rätt stor hög av barr där myror i massor hade sin hem. Någon hade tydligen innan vi kom stört kanske genom att peta med en sticka på boet. Det var ett fullkomligt kaos då vi tittade på myrornas aktiviteter! Men fel hade vi. Inte var det fråga om något kaos! Trots att myrorna sprang som om de hade eld i baken så hände inga krockar eller andra olyckor. Efter ca 10 minuter återkom lugnet och bara enstaka myror syntes längre till. Av myror skulle vi ha mycket att lära! – Nu gick flera av oss längs den spångade stigen till fågeltornet. På myren var det fridfullt. Fåglarna är väl aktivast tidigt på morgonen. Nu skymtade bara någon ödla som snabbt gömde sig under spången. Från tornet fortsatte några framåt, totalt 2,5 km, medan andra återvände till utgångspunkten, totalt 2 km.

   Ordförande Pia Marita Roimola delade ut ett uppgiftspapper till var och en. På pappret fanns en bild på en blomma. Vilken blomma är det? Efter lite funderingar så klarades problemen elegant: Det var bland annat bild på liljekonvalj, Finlands nationalblomma,  och gul svärdslilja, Kymmenedalens landskapsblomma. Många av blommorna, som till exempel liljekonvaljen, är mycket giftig medan andra är ätbara; somliga blommor ger intressanta växtfärger andra inte.

       Dags för kaffe eller te med tillbehör som bjöds runt eller bullades upp från egna matsäcken. Tack! En pick nick i det fria är alltid utfärdens pricken över i-et! Mötesärendena handlade denna gång om föreningens sommarresa. Starten sker med buss kl. 9 torsdagen den 4.7 från ABC i Pyttis kyrkby. Resan går till köpcentret Zsar Outlet Village i Vaalima och till P. E. Svinhufvuds hem Kotkaniemi i Luumäki. Sedan hem igen. Kostnad för resan är ca 30 €. Anmälan för deltagande skall göras före midsommar. Sedan följde info om föreningens följande månadsmöte: Eftersom den vanliga möteslokalen Broby Församlingshem byggs om, meddelas både mötesplats och mötets tema senare. Mötesdagen är torsdagen den 19.9 kl. 10.

Göken hördes från olika håll. Dess kokoo betydde Hej Hallå! Nu börjar sommaren!

     Septembermötet den 26.9 2019

   Möteslokalen Svedebo i Svartbäck passar bra som plats för föreningens månadsmöten. 18 medlemmar hade hittat fram. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade varmt välkommen med visdomsorden: Gå ofta till en vän, en oanvänd stig växer lätt igen. Som allsång valdes den aktuella ” Hösten är kommen”; men nog lät sången denna gång aningen rostig. Det var kyligt och hösten är verkligen kommen. Till all lycka kunde vi värma oss med kaffe eller te med gott tillbehör. Denna gång sköttes detta galant av Broby och Västerby. Tack! Överraskningen var stor då en ståtlig fyllkaka plötsligt dök upp från ingenstans. Förklaringen var att Seija Mäkelä och Inge Backman under sommaren fyllt år som slutar på fem eller noll. Oj vad det smakade gott; tack. Allsången ”Små nära ting” stämdes upp födelsedags-hjältinnorna till ära. Nu klingade sången perfekt!         Mötesförhandlingarna kom igång. Föreningen har representerats i SPF:s Östra Distrikts styrelse av Birgit Ståhl med Louise Pohjola som suppleant. Nu blir Louise Pohjola ordinarie styrelsemedlem med Birgit Ståhl som suppleant. Ett informationsblad om höstfesten i Lovisa den 26.10 gick runt, var och en sköter själv om sin anmälning. Information också om SPF:s Östra Distrikts höstmöte i Isnäs den 17.10 och SPF:s höstmöte i Tammerfors den 21.11 i Tammerfors.      Programmet vid kyrkogången den 20.10 i Pyttis kyrka med början kl. 12 genomgicks. Förhandsanmälan till Birgit Ståhl per telefon eller e-post. Serveringen sköts av Kafé Onni i kyrkobyn. Det beslöts också att vår förenings oktobermöte hålls i Svedebo men på grund av sammanträffanden blir det först den fjärde torsdagen i månaden dvs. kl. 10 den 24.10. Tema blir Bingo under Estrid Aros ledning. Ragnar Öst läste upp mötesprotokollen från april – och majmötena, som godkändes. Ragnar Öst fortsatte med en liten frågesport med frågor som varit med i SPF:s uttagningar. De flesta frågorna fick rätt svar men något intresse för att vara med i årets frågesport kunde inte hittas.

Dags för lotteriet. Först vann det näst bakersta bordet på norra sidan men efter att dovt muttrande nästan hörts om att byta till ny lyckogudinnan spreds plötsligt vinsterna rikligt över alla bord. ”Nu går sista visan” lät så övertygande att vi hoppade i våra ytterplagg och gick med. Där ute sken solen men vinden var kylslagen.

       Oktobermötet den 24.10 2019 

          Vi var 17 medlemmar som samlades i föreningslokalen Svedebo. Ordförande Pia Marita Roimola tände två ljus: Till minne av Ragnar Backström och Brita Järventaus blev vi stilla i en tyst minut. Därefter ”Blott en dag” som dämpad allsång.

   Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna. Kaffe har druckits i Finland sedan år 1685 och Finland leder statistiken över kaffedrickande per person följt av Sverige. 25 miljoner bönder är sysselsatta med odling av kaffe. Från skolans värld fick vi lära oss om påvars namn. Leo, Pius och många fler. Men slutligen markerade lille Pelle. ”Jaha” sa läraren och Pelle föreslog ”Påven Ramel”... 

Mötesförhandlingar: Som möteslokal för novembermötet torsdagen 21.11 kl. 10 och julmiddagen tisdagen 10.12 kl. 11använder vi Moborg i Mogenpört. Svenska Dagen firas med en fest i Pyttis svenska skola i Svartbäck kl. 18 onsdagen 6.11 och har minister Pär Stenbäck som festtalare. Julbasarer finns kl. 9 till 12 i Svedebo lördagen den 23.11 och i Kotka svenska samskola kl. 10 till 12 lördagen 30.11. En konsert äger rum lördagen 14.12 i Pyttis kyrka. Föreningens novembermöte 21.11 har som tema födelsedagar som slutar på noll eller fem och därtill lite lagom uppmjukande gymnastik.

   Efter att helt godkänt som allsång sjungit ”Raska fötter springa” så gjorde vi det själva till serveringsbordet. Där hade Kyrkobyn och Svartbäck ordnat servering av läckerheter som kröntes av en präktig smörgåstårta. Tack vad gott!

      Estrid Aro plockade fram sin bingorekvisita men bingokulorna var idag som förvildade och rullade iväg åt alla håll längs golvet! Efter böjningar och sträckningar blev alla kulor infångade. Bingon kunde börja. Nu var det ingen som tvekade om reglerna och de lyckliga vinnarna fick sina vinster. Tack Estrid för en trevlig bingostund.

   Lotteriet stod i turen. Vinsterna var många och de spreds exakt rättvist till både små och stora bord. – ”Nu går sista visan” ljöd kraftfullt. Ute var det + 10 grader då vi glada efter ett möte med många skratt, tacksamma drog iväg på våra hemfärder.

          Novembermötet den 21.11 2019

   Det var höst och grått då 17 medlemmar samlades till mötet i Moborg. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen med följande anekdot: Läraren med sin klass besökte en utställning och berättade att skulpturen av märkesmannen kallas byst. Frågade sedan vad foten under skulpturen heter? Svaret kom snabbt: Bysthållare. – Som allsång stämdes upp med ”Har du visor min vän”; en vacker visa som stämde till eftertanke. Kaffe eller te serverades med smörgåsar och goda bakverk; denna gång var det Mogenpörts tur. Tack. Eftersom ett tema för mötet var att uppmärksamma de fem medlemmar som under året fyllt år som slutar på noll eller fem, trollades en läcker fyllkaka fram. Den var mycket lukullisk alltså läcker. Max drog sig till minnes att första gången han smakat på en fyllkaka, var han 6 år gammal. Det var krigstid och på morfars begravning. 

 Mötesförhandlingar: Ragnar Öst läste upp protokollen för september - och oktobermötena, som godkändes. Julmiddag serveras i Moborg tisdagen den 10.12 kl. 11. Priset är 22 €. Förhandsanmälan till Birgit Ståhl senast den 2.12. Tag gärna med ljusstakar och julkort med ljusmotiv. – Allsång med ”Små nära ting” stämdes upp. Det var för mötet planerat en lättare form av gymnastik men det ändrades till hjärngymnastik i form av en frågesport av Ragnar Öst. Sju grupper bildades. Frågepappret med de elva frågorna om ord, Finland, samer och länder med mera delades ut.  Svaren genomgicks och diskuterades. Resultatet var mycket bra! Priset, karameller, vann alla deltagare. Grattis!

Lotteriet stod nu i turen. Vinsterna fördelades rättvist mellan de tre borden. "Nu går sista visan” som allsång. Det var dags för hemfärd. Det låg spänning i luften: Vem skulle på dagens SPF-förbundsmöte i Vasa väljas till årets pensionär? Vi hade tummarna upp för vår ordförande…

               Decembermötet 10.12 2019

   Pyttis svenska pensionärsförening firade sitt decembermöte med den traditionella julmiddagen tisdagen den 10.12 i Moborg i Mogenpört. Vi var 21 medlemmar med jul i sinnet och lystna på julbordets läckerheter. Ute hade det kommit blöt snö men inne var det värme. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen med en betraktelse över hur några på ett äldreboende såg på julfirandet. Det var minnen från barndomens jular som var kärast. Då far på julaftonen hämtade hem granen som sedan kläddes och mor ordnade med julmaten. Det kunde vara roligt att resa men på julen var man helst hemma och följde familjens jultraditioner. ”Nu tändas tusen juleljus” stämdes upp som allsång. Dags att dämpa belysningen. Hördes inte … jo visst en sång! Och in träder Lucia med sitt stora följe av tärnor och stjärngossar. Det var elever från Pyttis svenska skola under ledning av lärarna Heddy Salokangas och Clarissa Berghäll som uppvaktade med Sankta Lucia och Staffan var en stalledräng och flera av de kära luciasångerna. Vackert och stämningsfullt; nu börjar julen. Som ett litet tack fick de duktiga eleverna och lärarna både varma applåder och julgodis med pepparkakor av vår förenings kassör Birgit Ståhl. Välkomna tillbaka också nästa år!

      Seija Mäkelä läste som traditionen bjuder Julevangeliet. Allsången ”När ljusen tändas därhemma” ljöd sedan med värme. Klarsignalen kom från köket: Man går in genom östra dörren och kommer ut med maten genom den västra. Det fungerade perfekt; arrangörerna från Mogenpört skötte det helt professionellt. Den beställda maten smakade mycket gott med fisk, lådor, skinka med mera. Inramningen med den ståtliga julgranen i hörnet och samlingen av julkort på väggen och till kaffet eller teet trollades goda jultårtor fram. Det var snudd på att lotteriet skulle glömmas bort men ingen risk! Antal vinster var snudd på rekordmånga. Ödet gynnade denna gång det östra bordet men alla var ändå nöjda. ”Härlig är jorden” som allsång kändes nu som den rätta allsången och den tonade riktigt vackert. På med vinterkläderna bara, ute var det nu -4 grader och marken vit av snö men inombords hade vi julvärme…