Pyttis svenska pensionärsförening

   SPF:s Östnyländska distrikt firade sitt 40 års jubileum den 11.4 2019 i Kotka Höyrypanimo. Närvarande var 119 deltagare och stämningen på topp!

Matserveringen kom först.

Sedan i glada samspråk runt den festliga maten.

Distriktsordförande Tord Carlström gratulerades av många föreningar däribland Pyttis svenska pensionärsförening genom ordförande Pia Marita Roimola och sekreterare Ragnar Öst. - Foto Arno Wirzenius.

Trubadur Kaya Ålander från Stockholm sjöng underbara visor.

Mer om festen hittas på Kotkanejdens pensionärsförenings  https://kotka.spfpension.fi/spf_on_40_ar/

Ett stort tack till Kotkanejdens pensionärer för en välarrangerad fest!