Pyttis svenska pensionärsförening

 

   Verksamhetsberättelse för Pyttis svenska pensionärsförening för verksamhetsåret 2017

   Föreningen inledde sin verksamhet från och med ingången av år 1982.  Under år 2017, som således var föreningens trettiosjätte verksamhetsår, har verksamheten i stort följt utstakade spår. Samarbetet med Kotkanejdens pensionärer fortsätter i form av bl. a. resor och gemensamma teaterbesök.  

Information om föreningen och föreningens möten hittas på www.pyttis.spfpension.fi och i tidningarna Nya Östis och Pyttisbladet.

Basen i verksamheten är föreningens månadsmöten tredje torsdagen i månaden med mötesplats i Broby Församlingshem, Ilvestie 1. Mötena har haft olika teman: I januari berättade Arno Wirzenius om hur jag tryggar att min vilja blir respekterad inför 25 medlemmar. Vid februarimötet identifierades medtagna barndomsfoton av 22 medlemmar. Marsmötet var årsmöte med 23 medlemmar. Vid aprilmötet berättade bilskollärare Johan Hurmerinta  om seniorer i trafiken inför 26 medlemmar. Majmötet var utedag på Versö med 18 deltagare. Sommarresan hade 26 deltagare och gick detta år till Sibelius Ainola och lottamuseet i Träskända. Septembermötet handlade om information och glad samvaro med 26 medlemmar. På oktobermötet bjöd Estrid Aro på bingo för 24 medlemmar. Under novembermötet fick 23 medlemmar höra Johan Bardy berätta om Abborfors gård. Decembermötet med 29 deltagare besöktes av Svartbäck skolas lucia och sedan åts julmiddag.

Två styrelsemöten har under året hållits: den 2.3 hos Birgit och Ove Ståhl och den 12.10 hos Sonja Renlund.

Föreningen hade 37 medlemmar vid årets ingång och 36 medlemmar den 31.12.2016.

Vid månadsmötena har kaffe/te med utmärkta tillbehör serverats turvis av duktiga medlemmar från Broby+ Västerby, Kyrkobyn + Svartbäck och Mogenpört. Till månadsmötena hör det populära lotteriet.

Till föreningsmedlemmar som fyller jämna år har föreningen sänt gratulationskort och även uppvaktat i samband med föreningens novembermöte.

Föreningen mottog i april ett 300 € stort stöd för verksamheten av styrelsen för SPF.

Medlemmar i vår förening har deltagit i kyrkogång och i av SPF-arrangerade möten och kurser.

Medlemmarna kunnat köpa sedvanliga spf- kalendrar för året.

Pyttis den 15 mars 2018