Pyttis svenska pensionärsförening

                    Januarimötet den 21.1 2016

 

   Vi var 21 tappra medlemmar som vågat oss ut i den tjugogradiga kölden. Vintern hade ändå till sist kommit! Vackert med all den vita snön i solskenet.  Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna med ord att tänka på. - Man blir inte yngre och namn kan falla ur minnet. Då man möter någon bekant kan man därför använda: ”Nä men hej på dig!” - Tips kom att i förkylningstider kan brustabletter med zink och C-vitamin vara bra och A-vitamin mot snuva.

   Dags för värmande kaffetår med gott tillbehör. Denna gång var det Västerby och Broby som med den äran klarade hedersuppdraget. Tack. När den varma drycken kom in dröjde det inte länge på förrän allsången klingade. Optimistiskt lät det med ”Vintern rasat ut” och klokt med ”Ju mer vi är tillsammans”. Ordförandes bedömning var: Ganska bra! och alla log som solen.

 

   Mötesförhandlingarna behandlades behändigt. Styrelsemöte hålls hemma hos Birgit och Ove Ståhl tisdagen den 9.2 kl. 11. Det var några protokoll, som Ragnar Öst läste upp. Birgit Ståhl berättade kort om den SPF-kurs som varit i Borgå. Ett förslag väcktes om att utedagen i maj kunde vara i form av ett knytkalas och hållas på Versö i Mogenpört. Alla tyckte att det var ett bra förslag. Det beslöts att ja, så gör vi! – Ett önskemål om att höstens datakurs gärna kunde få en fortsättning under våren. Temat kunde vara ”vad som helst”!  

   Dags för Bingo i Estrid Aros regi. Det var många nummer att hålla reda på i kors och tvärs och ibland också hit och dit. Efter hård kamp kunde tre lyckliga vinnare belönas med var sitt kaffepaket.

   Det verkade i lotteriet som om lyckans gudinna inte riktigt kommit igång så här tidigt på året för vinsterna gick precis hur som helst!

 

                 Februarimötet den 18.2 2016

 

    I vinterväder med snö och ett par minusgrader var 24 medlemmar på plats. Vi stämde optimistiskt upp i allsång ”Vårvindar friska…”. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade dagens gäst Veronica Biaudet, ombudsman för SPF:s östra distrikt, hjärtligt välkommen. Dessutom hälsningsord till två nya föreningsmedlemmar. Efter några väl valda visdomsord från ordföranden, var det dags för kaffe/te, bakverk samt smörgåstårta.  Jag vill lova att det smakade perfekt! Ett varmt tack till värdinnorna från Kyrkobyn och Svartbäck!  

   Mötesförhandlingarna blev korta. Det var ett mötesprotokoll som godkändes följt av konstaterandet, att en fortsättning på höstens datakurs kan ske tidigast i maj. Vår samarbetspartner, Kotkanejdens pensionärer, är nämligen upptagna av ett rikligt program under den närmaste tiden.

   Nu gavs ordet till Veronica Biaudet. Hon presenterade sig och tog sedan upp frågor av gemensamt intresse för SPF, dess östra distrikt och vår förening. Hur kan ett ökat samarbete förverkligas i praktiken? Det kan handla om intressebevakning, trevlig samvaro eller om pensionärerna som en resurs. SPF har ca 19 500 medlemmar i 76 föreningar. Det finns små och det finns stora; i östra distriktet är Borgå och Sibbo stora föreningar. SPF arrangerar årligen tio till tolv resor utomlands. Resor i hemlandet arrangeras av lokalavdelningarna själva. Annonser om SPF:s resor och andra aktiviteter hittas i tidningen God Tid och på SPF:s hemsida. Veronica berättade att Seniorkryssningen och Jazzkryssningen blivit mycket populära. Hon rekommenderade också skrivarkurser, skrivartävlingen, Pangsångfesten och kursen Spänst i benen. Motion och hälsa samt glad samvaro är rena vitaminbomber! – Datoranvändandet ökar allt mera. Till exempel en pekplatta  är lätt att använda; inte minst i kontakten till barnbarn som bor en bit bort. Den hjälper också till med att sköta bankärenden. En fråga väcktes om tips för vår förenings årliga sommarresa. Kunde Veronica hjälpa? Det finns så många olika resmål, men ett bra sätt kunde vara att ta kontakt med andra föreningar och höra deras erfarenheter.

   Nu måste sekreteraren tyvärr själv bryta upp för en avtalad tid hos fysioterapeuten. I efterskott har det meddelats att Veronica ingående diskuterat med föreningens styrelse och också bekantat sig med förhållandena för äldre personer i Pyttis kommun.

Traditionsenlig lottdragning hölls. Det runda bordet hade hittat formen och vinsterna hade bråttom dit.

 

                         Marsmötet, årsmötet, den 17.3 2016

   Ordförande Pia Marita Roimola önskade 23 medlemmar varmt välkomna.  I skenet av stearinljusets låga hedrade vi sedan den i januari bortgångne Rolf Mäkelä med en tyst minut. "Blott en dag ett ögonblick i sänder…"

   Kaffe och te serverades med gott bröd denna gång av medlemmar från Mogenpört. Tack, det smakade gott.

   Dags för årsmötesförhandlingarna: Till mötesordförande valdes Pia Marita Roimola med Ragnar Öst som sekreterare. Inge Backman och Anna Lisa Lönnberg utsågs till protokolljusterare och rösträknare. – Mötet var stadgeenligt utlyst med betalda annonser i Nya Östis och Pyttisbladet och dessutom på föreningens hemsida. Föredragningslistan godkändes. Föreningens kassör Birgit Ståhl läste upp bokslutet, som för år 2015 uppvisade en vinst på 689,73 €. Verksamhetsgranskarnas rapport var utan anmärkning. I övrigt hänvisas till bokslutet. Sekreteraren Ragnar Öst läste sedan upp årsberättelsen för verksamhetsåret 2015. Därefter beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.

   Nu över till personvalen för verksamhetsåret 2016, föreningens trettiofemte verksamhetsår: Ordförande Pia Marita Roimola omvaldes. Till styrelsemedlemmar utsågs Irma Roitto, Ove-Erik Ståhl, Sonja Renlund, Gunvor Stenvall, Louise Pohjola( ny) samt Ragnar Öst. Suppleanter i styrelsen är Ann Britt Kyttö och Estrid Pellas.

   Medlemsavgiften behölls som 20 € och mötesavgiften för kaffe/te + 2 lotter likaså som 4 €.

   Ragnar Öst läste upp verksamhetsplanen som godkändes.

   Till verksamhetsgranskare för 2016 valdes Solveig Rosenblad och Anna Lisa Lönnberg med suppleanterna Seija Mäkelä och Inge Backman.

  Birgit Ståhl är representant i SPF:s östra distrikt med Louise Pohjola som suppleant.

   Beställningar upptogs för Minnesförbundets Vårdhandbok (2 €) och sångkompendiet ”Sjung och var glad”.

   Dags för lotteriet där det runda bordet inte blev utan vinster, även om några vinster också förirrade sig till andra bord.

   Med pensionärsvisan som allsång var det dags att dra på sig ytterkläderna och gå ut och njuta av solskenet.

   Styrelsen konstituerade sig direkt efter mötet enligt följande: Vice ordförande Irma Roitto, sekreterare Ragnar Öst och kassör, utanför styrelsen, Birgit Ståhl.

               Aprilmötet den 21.4 2016

   Med allsången ”Vårvindar friska” värmde 25 medlemmar upp sig. Ute var det kyligt, men kanske sången kunde locka fram den redan efterlängtade våren? Ordförande Pia Marita Roimola tyckte att sången lät ”hemskt bra!” Så bra att vi fick njuta av kaffe/te med smörgåsar, bullar och en granner fylletårta.

  Sedan fick vi nummerlappar med vars hjälp vi kunde leta rätt på det bord som markerats med samma nummer. På så sätt löstes problemet med att samma personer "alltid" sitter bredvid varandra. Lustigt att det runda bordet som lockar lottvinster också lockar medlemmar! - Bilden visar det på grund av omplaceringen tömda ordförandebordet.

Birgit Ståhl tog fram sin bok med gåtor. Ibland hittades rätta svar men ibland blev det en talande tystnad. Som efterrätt ledde Birgit också en frågesport där borden tävlade mot varandra. Fem frågor, två av borden hade fyra rätt och det tredje tre rätt. Inga lätta frågor den här gången.

Majmötet planerades: Knytkalas tisdagen den 24 maj klockan 11 med samling vid grillhuset på Versö.

Föreningens sommarresa är ännu en hemlighet men ett besök vid Drockila ljusfabrik i Orimattila ingår. Resdag är onsdagen den 6 juli. Mer detaljer avslöjas i samband med utedagen på Versö.

Lotteriet gav vinster åt alla håll denna gång. Fru Fortuna hade helt klart redan gripits av generös glädje över att våren kommer.

Efter ”Sjung och le” som allsång var det roliga slut och det blev ytterklädernas tur. Ja, men titta, solen skiner där ute!

           Majmötet den 24.5 2016

I absolut perfekt väder samlades 22 medlemmar för att njuta av frisk luft och härlig strandnatur på Versö. Det var som alla fick högsta vinsten trots att det inte var något lotteri denna gång. Exakt då solen gassade i hetaste laget blåste det upp en svag svalkande sjöbris. Det var helt enkelt BINGO! -

Naturstigens fåglar reddes först ut i glatt samförstånd. Sedan slogs det fast att årets sommarresan startar onsdagen den 6 juli från ABC i kyrkbyn kl. 9.00 och den kostar 10 €. Obs förhandsanmälan! Det var sedan glad samvaro där grillkorven och kaffet smakade ljuvligt. Några började kasta pil, en syssla som numera har blivit mer sällsynt. Spontant stämdes Den blomstertid upp i kraftfull allsång. Tack detta var en strålande utedag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Septembermötet den 15.9 2016

  I solsken men med höstfärger på kommande i naturen samlades 26 medlemmar i Broby Församlingshem.

   Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna. Vi hedrade minnet av den i juni bortgångne Kalle Backman med en tyst minut, ett tänt ljus och Blott en dag…

   Ordförande gav några kloka och underfundiga råd och lärdomar på vägen. Eftersom Irma Roitto var förhindrad att deltaga, ändrades temat för mötet. ”Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad” kommer att vara tema för novembermötet torsdagen den 20.11. Tema för oktobermötet torsdagen den 20.10 är Bingo, som leds av Estrid Aro. -Det visade sig att många ärenden samlats under sommaren, varför föreningen håller ett styrelsemöte hemma hos Sonja Renlund tisdagen den 27.9 kl. 11. Dagens traktering  sköttes perfekt av Västerby, Kvarnby och Broby där också en fylltårta smög in som pricken över i-et. Tack! Det blir sedan Kyrkoby och Svartbäck som svarar för oktobermötet och Mogenpört för novembermötet. Julmiddag serveraras antingen onsdagen den 7.12 eller torsdagen den 8.12 och sköts av Kymenlaakson juhlapalvelu.

   Ragnar Öst läste upp protokollet från utedagen i maj och frågade sedan om intresse finns för en fortsättning på den datakurs som hölls i november förra året. Det tål att tänkas på, vi får återkomma.

   Från sångboken sjöng vi Min hembygd och avslutade med ”Nu går sista visan”. I mellanrummet ledde ordföranden en lättsam frågesport om blommor,insekter och danska räkneord med mera.

   Lotteriet spred sina vinster rättvist denna gång. Tack för ett trevligt möte.

                

 

 

 

            Oktobermötet den 20.10 2016

   Nu hade hösten kommit på allvar med blåst och fallna färggranna löv. På plats var 21 medlemmar som hälsades varmt välkomna med ordförande Pia Marita Roimolas kloka hälsningsord. Vad behövs varje dag inte minst då dagarna blir kortare? Inte mycket. Bara: Att höra en melodi och en dikt, att se en vacker tavla och dessutom att säga några kloka ord.  Ja, så enkelt är det. – Allsången ” Vinden drar” fick av ordföranden bedömningen: Det gick riktigt bra! – Kaffetåren med härliga smörgåsar stod Kyrkoby och Svartbäck för. Tack! Nästa möte är torsdagen den 16 november med temat” Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad?” Det beslöts att vi till detta möte tar med oss vårt skolfoto från skolstarten eller motsvarande samt också det tidigaste fotot av oss själva som vi kan hitta i våra gömmor. Dessa bilder smygs sedan till ordföranden och senare under mötet blir det gissningstävlan att känna igen fotomodellerna. Vidare gratuleras de föreningsmedlemmar som under året fyller år som slutar på noll eller fem. Gratulation sker med stopakaku(Lovisa dialekt) eller fyllkaku(Pyttis dialekt) eller gräddtårta(riksdialekt). – Julmiddagen serveras torsdagen den 8.12 kl. 11; kostnad 25 € och förhandsanmälan.

  Nu tog Estrid Aro fram sitt populära bingohjul med  bollarna och spelbrickorna. Spelet kunde börja. Vid ett tillfälle hördes det goda rådet: ”Man ska tänka också!”. Det hördes Bingo från herrbordet denna gång. Bingospelet verkade fortsätta då olika nummer utropades men efter att ha tänkt ett ögonblick blev det klart att det numera finns två sångböcker och i dem står sångerna på olika sidor.

   Efter ”En gång jag seglar i hamn” så var det bara att dra på sig ytterkläderna, hoppas på medvind och söka sig hemåt.

                       Novembermötet den 17.11 2016

  Det var grått och plusgrader då 24 medlemmar samlades till möte. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna. Efter några kloka ord, konstaterade hon att dagens program blivit ändrat. Temat ”Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad?” kommer att behandlas på föreningens januarimöte torsdagen den 19.1 2017. Då kommer Arno Wirzenius att närvara. Han har gjort en sammanställning utgående från ”Åldras tryggt” på Kotkanejdens pensionärers hemsida.

   ”Ljuvliga ungdom” var tänkt som allsång men ordförande kommenderade oss till sångövning! Vidare påpekades att det var få som kommit ihåg att ta med barndomsbilder. Men ingen skada skedd: Bilderna behövs först till julmiddagen torsdagen den 8.12. – Nu var turen kommen till kaffet/ teet. Såsom traditionen bjuder hedras på novembermötet de som under året fyller jämna år eller år som slutar på fem. Det var en läcker gräddtårta som Pipsa och Osmo Koivola trollat fram! Tack. - Ordföranden Pia Marita Roimola berättade nu om smeknamn. Smeknamn har funnits alltsedan vikingatiden fram till våra dagars inloggningar på datorer. Korta namn har ofta fått långa smeknamn och långa namn korta smeknamn. Bortsett från att vissa namn ger typiska smeknamn såsom Jokke för Joakim och Soli för Solveig, finns det inga regler. Smeknamn ger ofta färg åt vardagen och är vänligt humoristiska. I korthet ett tankeväckande föredrag som avtackades med applåder.

   Nu kom nästa överraskning: Birgit Ståhl hade inspirerats till att skriva en text som Ove Ståhl elegant sjöng. Mycket lustiga lärdomar hittades i de rimmade verserna: ”Man blir inte yngre, man blir tyngre…” - Dags för ”Nu går sista visan”. Vart den går har aldrig utretts men den gick bra! Sedan hjälptes det inte; bara på med kappor och rockar och sedan full fart hemåt gråvädret.

                        Decembermötet den 8.12 2016

  Det var grått och töväder men 24 medlemmar hade ändå trotsat det hala väglaget. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss välkomna. Strax dämpades ljuset; dämpad sång hördes. Det var Svartbäcks skolas lucia med följe av tärnor och stjärngossar som besökte oss. Under ledning av läraren Bengt Kullberg framfördes de kära julsångerna som värmde sinnena. Tack! Löfte gavs att nästa år igen… Efter framförandet presenterade sig de uppträdande med namn och hemby. Birgit Ståhl smugglade till dem en påse med pepparkakor.

   Seija Mäkelä läste julevangeliet. Pia Maria Roimola berättade sedan om jultraditioner. Seden att ta in en julgran till julen är inte så gammal; den blev vanlig i hemmen först då julgransljusen kunde vara elektriska. De av medlemmarna medtagna julkorten med julgransmotiv var inte många; det är vanligare med andra julmotiv.

   Nu var bordet med julmiddagen dukat. Där hittades det goda som hör julbordet till. Denna gång ingen risgrynsgröt men kaffet med jultårtor var en fin avslutning. Tack.

   Dags för lotteriet. Denna gång blev fru Fortuna förvirrad, inte på grund av allt för häftigt dansande runt granen, utan för att det inte fanns något runt bord! Lottvinsterna fördelades därför åt alla håll, några vann dubbelt och alla var nöjda.

Återstod bara att dra på sig ytterplaggen och gå försiktigt ute i halkan. Nu hade julen börjat på bästa sätt!