Pyttis svenska pensionärsförening

                    Januarimötet  den 15.1 2015

Vi var 23 medlemmar som stämde upp med ”Ju mer vi är tillsammans” så pass övertygande att ordförande Pia Marita Roimola berömde! Ordförande hälsade sedan välkommen och berättade om vår grannförenings, Kotkanejdens pensionärers, 5 års fest. Det var en strålande fest där vår förening var representerad av hela 13 medlemmar. Efter tänkvärda ord av ordföranden var kaffebordet omöjligt att motstå. Tack till duktiga värdinnorna!

Mötesförhandlingarna tog vid. Ragnar Öst läste upp protokollen för både november- och decembermötena som godkändes. Handboken ”ABC i att klara av vardagssysslor” gick runt och uppskattades. Ragnar Öst fick i uppdrag att ta reda på närmare uppgifter om boken med baktanken att den kan vara bra att ha privat eller i föreningens bokhylla.

”Små nära ting” sjöngs med inlevelse. Någon föreslog att nästa möte kunde ha som tema: ”Snarvelmöte” eftersom samspråket vid de olika borden var livligt. Det beslöts ändå att det är hög tid att föreningens medlemmar får veta mera om de hälsovårdsreformer som pågår i kommunen. Företaget Attendo har tagit över verksamheten.  Februarimötets tema blev därmed fastslaget och mötesdagen är torsdagen den 19 februari.

Nu var det dags att testa hur de olika byarna i kommunen kallar kråka, skata, sädesärla och ekorre. Ord på dialekt är mer talspråk och då det blev tal om hur orden stavas blev det en fundersam tystnad. Bland de olika förslagen plockas några: skata kallas sjåtel, kråka kråkon, sädesärla vippstjärt och ekorre ikorrn.   

Ordförande delade ut frågesportsfrågor till de olika borden. Imponerande kunskaper kom fram med oavgjort resultat som följd.

Lottvinsterna fördelades rättvist denna gång.

Efter ”Nu går sista visan”, gick vi också hem. Ute sken solen vackert och det var plusgrader, trots det i våra pensionärskalendrar står att det nu är mitten av januari!

                      Februarimötet den 19.2 2015

   Det var en grå och regnig dag men allsången ”När solen tänder sina strålar” tonat ut, hade vi alla 23 vaknat! Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss varmt välkomna. Vändagen hade nyss passerat men visdomsorden: ”Vänner kommer och går, verkliga vänner sitter ner och frågar hur du mår”, är klokt sagt. Kaffebordet avnjöts med stort tack till duktiga värdinnor.

  Ragnar Backström hade valt att tala över ämnet ”Att komma hem efter 70 år”. De som stupade under krigen vid östfronten fördes hem för att begravas i hem- bygdens hjältegravar. Detta var inte alltid möjligt. Kvarlevorna blev kvar på sovjetisk mark. Situationen förändrades då Sovjetunionen upplöstes i början av 1990-talet. På frivillig basis och utan ersättningar görs därefter spontana resor för att återbörda stupade till hembygdens hjältegravar. Med egen buss ordnar ett danskt par resor i detta syfte. Små kistor med de kvarlevor man funnit förs sedan till Finland för välsignelse och en försenad begravning i hembygdens hjältegravar. Det är fråga om ett mycket imponerande och uppoffrande detektivarbete. Historiens vingeslag kändes hos åhörarna. Varma och tacksamma applåder följde på denna fina upplevelse. Tack Ragnar Backström.

   Kotkanejdens pensionärer har sänt tackbrev för vår förenings uppvaktning på femårsdagen. Samma förening föreslog att vi kunde anmäla oss till teaterresor, Ålandsresa och Tallinnresa. Vi kan också utnyttja en gemensam buss för resan till SPF:s vårmöte på Nylands Brigad i Dragsvik den 21.4 2015.

Ragnar Öst läste upp protokollet för januarimötet som godkändes. Boken ”ABC i att klara av vardagssysslor” kostar 5 €. Beslut om inköp behandlas vid nästa styrelsemöte.

Dags för lottdragning. Plötsligt fanns det två runda bord nära fönstret men det hjälpte inte. Rättvisan hade också denna gång sin gång.

Efter att kraftfullt sjungit ”Ju mer vi är tillsammans”, fick vi på hemvägen akta oss för det hala väglaget.

 

         Föreningens årsmöte den 19 mars 2015

   I det vackra vårvädret, sol och nästan tio plusgrader, samlades 21 medlemmar till föreningens årsmöte.  Allsången ”Vintern rasat ut” klingade även om vintern inte riktigt kommit till oss denna säsong. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade alla varmt välkomna. Kaffe/tebordet med läckert bakverk stod i turen varefter årsmötes-förhandlingarna kunde börja. I stort sett blev det omval över hela linjen. Ordförande Pia Marita Roimola och informatör Seija Mäkelä med Ragnar Öst som sekreterare. Till protokolljusterare utsågs Gunilla Holmkvist och Estrid Aro. Bokslutet för år 2014 upplästes av kassören Birgit Ståhl och också verksamhetsgranskarnas godkännande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

   Budgetförslaget och verksamhetsrapporten upplästes och god- kändes. Föreningens medlemsantal den 31.12 2014 var 38 st. Medlemsavgiften om 20 € per person och år behålls samt likaså möteskostnaden på 4 € för kaffe plus lotter.

Förslag om att årets sommarresa sker torsdagen den 2 juli och att den går österut presenterades. Mer information kommer senare.

Vi diskuterade om hur föreningen kunde nå fram till och få med nya medlemmar? Kunde utedagen i maj ha bredare program? Är det en bra idé att skicka brev hem? Hur är det med tvåspråkiga eller enbart finsk-språkiga? Andra föreningar har haft dålig erfarenhet av att sända brev hem och här i kommunen finns det redan tre finskspråkiga pensionärsföreningar.

Det blev tal om datorer och suckar kunde höras; det finns datorer som inte vill lyda sin användare! Beslutet blev att Ragnar Öst till aprilmötet undersöker behovet av hjälp med datorerna. Det kunde kanske vara i form av en skild klubb i lämplig lokal? Lånedatorn finns också med på ett hörn. Arno Wirzenius skall kontaktas.

Lotteriet hade gott om vinster. Dagens specialitet var, att då vinnaren drog nästa vinnare, drog man sitt eget namn! Men rättvisa skipades slutligen och alla blev nöjda.

 

                          Aprilmötet den 16.4 2015

   ”Vårvindar friska…” stämdes upp och det passade bra till rådande kylslagna väder. 17 medlemmar var på plats. Olika sammanträffanden förklarar att vi var färre än brukligt. Ordförande Pia Marita Roimolas häls- ningsord innehöll följande definition på skvaller: Skvaller är sådant som går in genom ena örat och ut genom munnen.

   Denna gång bjöd Svartbäcks damer på kaffe med tillbehör. Tack! Det smakade mästerligt gott!

   Temat för mötet var Attendo, det privata företag som gjort ett tioårigt avtal med Pyttis kommun om att sköta kommunens hälsovård. Attendo hade några dagar tidigare haft ett informationstillfälle och hade nu inte möjlighet att deltaga i vårt möte. Det är inte bra att service på svenska inte kan garanteras. Det är bra att hälsovårdstjänster erbjuds också på kvällstid under vardagar. Attendo har skött hälsovården sedan årsskiftet men det är ännu svårt att bedöma vad denna förändring för med sig i det långa loppet. Kanske bäst att vänta och se.

   Nu plockade Estrid Aro fram ett bingospel bestående av en minitombola och utdelade spelbrickor/ papper med 5 X 5 rader i en kvadrat. Bingo var stort för 50 år sedan. Nu var spelet nytt för många föreningsmedlemmar. Estrid ropade ett tal i sänder och det kryssades för om det hittades på brickan. Först ropades BINGO då en horisontell rad hade fått 5 kryss och en vinst utdelades. Så småningom var alla rutor kryssade och vinsterna utdelade. Tack Estrid för en rolig programpunkt som gav mersmak!

   Ragnar Öst sparade årsmötets protokoll till nästa möte. Han tog ändå upp frågan om datorklubb. Då han mejlat till Kotkanejdens pensionärer hade idén väckt stort intresse. Det kunde bli en gemensam klubb för Pyttis och Kotka. Kotka föreslog ett första möte i slutet av april eller början av maj. Efter diskussioner fram och tillbaka beslöts ändå att klubben kunde börja till hösten i september och sedan ha regelbundna möten. Datorklubben kunde t.ex. mötas i Pyttis Biblioteks klubbrum. Detta blev också beslutet.

   Ett tips kom fram: Hjälp vid trädgårdsarbeten av olika slag finns att få från kommunens ”gårdskarl”, pihatalkkari. Det fungerar mycket bra och förmånligt, sade de som använt tjänsten.

   Lotterivinsterna fördelades denna gång extremt rättvist.

Istället för allsång hördes bingo i kapprummet inför hemfärden. Kanske då de egna ytterkläderna hade hittats?

  

                          Majmötet den 26.5 2015

   Föreningens utedag i Moborg på Mogenpört gynnades av skönt vårväder. 16 medlemmar började med att gå runt en naturstig med kluriga frågor. Denna gång gällde det mest att känna igen platser från Pyttis och ända till Åbo. Sedan blev det dags att försöka träffa en hink med bollar. - Nu väntade mötesförhandlingar inne i Moborg. Ragnar Öst läste upp protokollen från mars- och aprilmötena som godkändes. 

   Sommarresan torsdagen den 2 juli presenterades. Start kl. 8.00 från ABC i kyrkbyn. Ett stopp vid Brobys motor- vägshållplats kl 8.10 varefter färden kommer att gå via Fredrikshamn, Imatra, Ylämaa till Parikkalas Statypark. Lunch i Parikkala. På hemvägen möjligheter till butiksbesök i Disas Fish. Priset för resan är ca 35 €. Anmälan före midsommar till föreningens kassör Birgit Ståhl tel. 040 846 5465.

   En diskussion uppstod om hur föreningens möten numera bör annonseras? Allt färre medlemmar har efter tidningsomläggningen kvar Östnyland. En del har övergått till Nya Östis. Det beslöts att föreningen nu annonserar i Nya Östis och Pyttisbladet. Eftersom det varit problem med att få annonser som meddelats per brev införda, beslöts det att Ragnar Öst får sköta annonserandet med e-post. Tack till Seija Mäkelä för många års annonsansvar.

   Nu vankades utmärkt ärtsoppa, bröd och dryck med kaffe och rabarberpaj som efterrätt. Tack, det smakade gott! Svaren på naturstigens frågor genomgicks och alla muttrade: ”Ja visst det var det svaret jag hade!” Delad seger helt enkelt. I bollkastningen blev kampen hård med 1. Kalle 2. Birgit och 3. Sonja som medaljörer.

   Birgit Ståhl berättade i korthet om den mycket lyckade resan till Åland som Kotkanejdens pensionärer ordnat i mitten av maj.

Efter att sommarpsalmen klingat ut, var det dags att tacka för en fin utedag. En del konstigheter förekom vid lotteriets dragning men rättvisan bär sig ibland konstigt åt.

 

             Septembermötet den 17.9 2015

    Det hade blivit höst i luften då 21 medlemmar samlades till möte. Efter kloka välkomstord av ordförande Pia Marita Roimola och allsång serverades kaffe/te med gott bröd och fyllkaka. Tack till duktiga värdinnor. Sedvanliga mötesförhandlingar genomgicks där bl.a. följande framkom: Föreningen har styrelsemöte hemma hos Sonja Renlund tisdagen den 29.9 kl. 12. Lovisapensionärerna bjuder på höstfest lördagen den 17.10 kl 13- 17. Ragnar Öst konstaterade att den utlovade datorklubben för tillfället inte blir av. Man kan i alla fall lära om datorer tillsammans med kotkaborna i Kotka tisdagen den 13.10 och torsdagen den 15.10 då bildhantering och uppgörande av kalender på datorn behandlas. Obs förhandsanmälan till Birgitta Ström. Medborgarinstitutet i Kotka och Lovisa (Valkom) har också kurser om datorer. - Det beslöts att för enkelhetens skull kan anmälningar till olika tillställningar bekvämt skötas genom att man meddelar till Birgit Ståhl. Hon meddelar sedan vidare. Julmiddagen kommer i år serveras antingen onsdagen den 9.12 eller torsdagen den 10.12. Mer info senare. - Nu var det dags för allsång ”Vinden drar”. Ordförande berömde att sommarens sångövningar lett till fint resultat!
 

Efter kaffet med bakverk och fylltårta kom glassen. Det senare mer teoretiskt i form av ett föredrag av Ragnar Backström om glassens historia. Ingen vet hur glassen uppfanns; var det faraonerna för 3 000 år sedan eller Marko Polo på 1200-talet i Kina? Belagt är i vilket fall som helst att det på 1600-talet fanns en glassförsäljare från Sicilien som sålde sina varor i Paris. Kylan för glass kunde fås med en blandning av is och salt. I samband med kröningen av tsar Nikolai II år 1896 bjöds på glass vilket vi kunde konstatera från den serveringslista från kröningen som presenterades. År 1930 i samband med Stockholmsutställningen presenterades nymodigheten puckstång dvs. glasspinnen. Vanlig blev glassen först i och med kylskåpens genombrott på 1950-talet. Smaker på glass finns nu i mängder och konsumtionen glass har stadigt ökat, i Sverige för något år sedan hela 9 l/person och år.  Ragnar Backström berättade att han och hans familj köpt glass i Moskva på 1950-talet. Kunde man inte köpa glassen lite närmare? Nej knappast för det var glass köpt av en gatuförsäljare då utetemperaturen var kallare än  – 10 grader!  Slutsatsen blir att glass aldrig är fel! Varma och tacksamma applåder för ett lärorikt och trivsamt föredrag.

Innan ”Sista visan” gick, var det dags för det runda bordet att ta hem lottvinsterna. Tryggt att veta att vinstlotterna som vanligt trivs på det runda bordet.

 

            Oktobermötet den 15.10 2015

 

  Det var höst i luften, trädens blad hade fått färger och fallit till marken, då 23 medlemmar samlades till möte i Broby Församlingshem. Ordförande hälsade välkommen med fina ord på vägen. Det var nu redan kyligt så öppningssången blev en diskret önskan till mötesvärdinnorna från Kyrkobyn och Svartbäck: ”Kaffetåren!”. Nöden var så stor att det gick skralt med sången! Kaffet/teet och gott bröd kom snabbt fram och humöret steg raskt i höjden! Mötesförhandlingar som berättade om styrelsemötet hemma hos Sonja Renlund den 29.9: Östnyländska distriktets möte och fullmakten. Julmiddagen hålls i Broby Församlingshem torsdagen den 10.12 kl 11. Av förekommen anledning beslöts att den som har anmält sig men blir förhindrad av sjukdom inte behöver betala. Den som anmält sig och ändå uteblir betalar sin avgift. Som bordsprydnader medtas stjärnor och julkort med vintermotiv. Svartbäckskolans lucia med följe kommer att inbjudas så som traditionen bjuder. Estrid Aros bingospel var populärt och kommer att ingå som programpunkt i januaris månadsmöte. Ett önskemål om att platserna på månadsmötena bör utlottas framfördes. Det blir annars lätt så att samma personer sitter bredvid varandra vilket leder till att umgänget blir rätt begränsat. Idén är bra och ska tillämpas från och med mötet i november.

   Temat denna gång var gåtor och klurigheter. Det fanns oväntat många gåtor och trevliga klurigheter; så många att det räcker för många fler möten. På bilden är det Birgit Ståhl som står för gåtorna. Bland annat grubblades det över mormors dotterdotter som var gift med farfars fasters son och dessutom var begravda. Det ledde till inblickar i släktforskningens intressanta värld.  I mera lättsamma slaget: ”Vilka tanter är mest populära? Svar: Kontanter”.  Både skratt och diskussioner följde men ska det vara klurigt så… Dags för allsång som nu gick riktigt bra tack vare kaffet, teet och de duktiga värdinnorna! Lottdragningen denna gång var sensationell: Vinsterna fördelades även till andra bord än det runda. Glada i hågen pälsade vi på oss vinterkläderna för hemfärden.

 

                  Novembermötet den 19.11 2015

   Vi var 26 stycken som trots dimman hittade fram till möteslokalen. Ordförande Pia Marita Roimola började mötet med att hjärtligt gratulera Ragnar Backström, som på Svenska Dagens huvudfest i Kotka tilldelats folktingets förtjänstmedalj. Varma applåder!

   Som välkomstsång klingade nu ”Här är gudagott att vara”. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen med visdomsord. Speciellt:” Goda tankar, goda ord, sprider lycka på vår jord”, kändes rätt i dessa tider av oro och kris.

   Dags för kaffe eller te med läckert tilltugg som värdinnorna från Mogenpört trollat fram. En storståtlig fyllekaka, tillägnad dem som under året fyllt jämna år, kom som pricken över i:et. Tack! - Mötesförhandlingarna gick snabbt. Ragnar Öst informerade om den datorkurs om bildbehandling  som Arno Wirzenius från Kotkanejdens pensionärer leder onsdagen den 25.11 kl. 12.30 – 15.00 och fredagen den 27.11 kl 12.00 – 15.00 i vår vanliga möteslokal i Broby Församlingshem. Anmälningar till kursen bör göras till Birgit Ståhl. Anmälda var nu fem eller sex. – Föreningens jullunch äger rum i Broby Församlingshem torsdagen den 10.12 kl. 11. Kostnaden är 25 €. OBS. förhandsanmälan.  I övrigt gavs information om möten som varit och kurser som kommer.

   Det var sedan en glad överraskning då vår gäst Ture Pettersson tog fram sitt dragspel. Strax ljöd allsången med kraft och glädje till dragspelets toner i: Svarte Rudolf, Svinnsta skär, Kostervalsen, Hangövalsen, Liljendalsvalsen, O ljuvliga ungdom och på begäran: En sjöman älskar havets våg. Allt lyckades perfekt! Ture avtackades med varma applåder och lotter till lotteriet. Ja, visst blev det också vinst! Denna gång var underligt nog lottlyckan diagonalt omkastad! Det runda bordet såg tomt ut medan herrbordet tvärsöver dignade under vinster! Fru Fortuna hade fått kompassen omkastad!

 

             Decembermötet den 10.12 2015

          Svartbäckskolans Lucia med följe under ledning av lärare Sofia Holmkvist spred ljus och glädje åt oss alla

 

Det var regntunga skyar då 28 medlemmar samlades till decembermötet och julmiddagen.  Belysningen var dämpad när luciatåget trädde in med sin varma och ljusa stämning. Under ledning av läraren Sofia Holmkvist sjöng tärnor, stjärngossar och lucia så att alla kände julefriden. Då våra gäster efteråt presenterade sig, visade de sig vara elever från klass 3 till klass 6 i Svartbäckskolan. Pia Marita Roimola tackade och Birgit Ståhl överräckte en rejäl säck med gotter till artisterna. Ett löfte gavs att nästa år igen med undantag för sexorna som då är i högstadiet.

 

 Seija Mäkelä läste julevangeliet på Pernådialekt. (Bilden)

Pia Marita Roimola kåserade över julgranens historia. Traditionen har ungefär tvåhundra år på nacken med början i Tyskland. Vanlig blev julgranen i hemmen först då elektriska ljus började användas.

Dags för julmiddagen. Där fanns allt och jag vill lova att det smakade. Som vanligt ville ögonen mer än vad magen hade utrymme för. Ett rykte om att risgrynsgröten bränt vid spred oro: hur blir det nu med mandeln? Oron var dess bättre förhastad. Plommongrädde ersatte och mandeln hittades. En fridfull mättnad spred sig med kaffet och jultårtorna. Mötesförhandlingarna gick snabbt undan. Datorkursen i bildhantering, som haft Arno Wirzenius som lärare och Bengt Ström som assistent, hade haft sex stycken deltagare. Man var nöjd med kursen och en fortsättning nästa år med ett lämpligt tema skulle passa bra.  

”Nu har vi jul här i vårt hus” ljöd allsången med kraft. Lotteriets dragning visade att fru Fortuna denna gång bestämt sig för att den som vunnit med en lott vinner också med sin andra lott. Kan det kallas för dubbelvinst?  Toppvinsterna var tre stora välfyllda korgar. Glada vinnare blev Anja, Irma och Ebba. Också övriga vinster var fina julen till ära.

”Härlig är jorden”- Nu är julen här!