Pyttis svenska pensionärsförening

              Januarimötet den 19.1 2017

   I mulet, regnigt, halt väder och med +1 grad i luften samlades 25 medlemmar till årets första månadsmöte. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade oss välkomna med visdomsordet: ”Bildning är det som är kvar när vi glömt allt annat.” ”Vintern rasat ut” sjöngs och sedan var det dags för kaffet eller teet med utmärkt tilltugg som Broby - Västerby stod för denna gång.

   Dagens inbjudna gäst Arno Wirzenius redogjorde för ”Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad?”. Det är ett tema som vi nog drar oss för att tänka igenom. Varför? Och måste man verkligen? – Med stöd av datorprojektor behandlade Arno ämnet med utgångspunkt från det arbete som han med Bengt och Birgitta Ström gjort och som återfinns på Kotka pensionärernas hemsida under rubriken ”Åldras tryggt”. En länk till dessa sidor finns också på vår förenings hemsida. Det är ett omfattande material. Det finns en bok som Suomen muistiasiantunijat ry har gett ut med samma namn som dagens föredrag.

   Frågan om att få sin vilja respekt- erad blev aktuell år 2000, då det beslöts att det är var och ens egen sak att sköta dessa frågor. Boken ger en bra grund men eftersom reglerna ofta uppdateras är det bäst att efter att ha läst boken om möjligt också kontrollera från datorn. Så som Arno förtjänstfullt betonade: Om inte du gör det så är det någon annan som gör det och din vilja kan glömmas bort.

   Dessa frågor kan plötsligt bli aktuella: Du faller och olyckan leder till att du får svårt att sköta dina angelägenheter. Det kan vara sjukdom, trafikolycka eller dödsfall. Om man då i förväg har tänkt igenom och gjort det som så att säga bör göras, känns det tryggt då olyckan är framme. En del ärenden bör godkännas av magistraten medan det för andra räcker med att ha klara anvisningar hemma i lådan. Det kan vara banktillgångar, egendom, testamente, intressebevakning och vårdvilja. Nu har också något som kallas Digitestamente blivit aktuellt. På din dator finns fotografier, koder till banker och Google, privata handlingar som man inte kommer åt utan kännedom om att uppgifterna finns och med vilka lösenord de söks fram. Digitestamentet blir allt viktigare då datorn får allt fler användningsområden. – Dessa frågor är inte enkla och ställer oss inför frågor som handlar om vår slutraka. Det handlar om en process som måste få ta den tid som behövs, kanske år. Men när allt är genomgånget och klart slipper man undan den gnagande oron över hur det ska gå med det ena eller andra efter att olyckan skett.

   Med tacksamma och varma applåder avtackades Arno för den ögonöppnande framställningen. Trots det svåra ämnet var vi alla berikade. Tack!

   Allsången ”Små nära ting” passade fint in före lottdragningen. Nu siktade lottvinsterna in sig på mittenbordet. Nästa möte den 16 februari har temat: ”Känner du igen mig från fotot? ”

”Nu går sista visan” stämdes upp och sedan gällde det att se upp för halkan där ute.

             Februarimötet den 16.2 2017

   Det var 0 grader och nästan en känsla av att våren står bakom hörnet då 22 medlemmar samlade sig över kaffe- eller tekopparna med inbjudande bröd som Svartbäck stod för. Tack! Men först fick vi hälsningsord och kloka råd från ordförande Pia Marita Roimola. ” Det är bra att komma i rätt tid, men kanske bättre att gå i rätt tid”.  Efter allsång med ” Vårvindar friska” kom serveringen i gång. – Ragnar Öst läste upp januarimötets protokoll och frågade sedan om intresset för att lära mera om bankärenden, bankkort och telefoner av Arno Wirzenius? Efter funderande beslöts att eftersom marsmötet är årsmöte, aprilmötet kunde handla om trafik och bilkörning för seniorer och majmötet utedag, blir det bäst till hösten.

   ”Kaffetåren” klingade som allsång innan vi grupperade oss i lag för att identifiera barndomsfotona. Det var riktigt svårt! Några lyckades lite bättre än andra men det hördes uppgivna suckar mest hela tiden. Vid genomgången efteråt hördes ofta: ”Är DET DU?” ”Verkligen?!” En tanke dök upp om att detta kunde vi göra igen men då från konfirmationsfoton.

   Styrelsemöte kommer att ske hemma hos Birgit och Ove Ståhl på Mogenpört torsdagen den 2 mars kl. 11.

   Lottvinsterna tycktes ha glömt det runda bordet men med de sista vinsterna blev rättvisa skipad också denna gång.

Efter att ha sjungit ”Nu går sista visan” tackade vi varandra för ett trevligt möte.

                       Marsmötet den 16.3 2017

   Vi var 23 medlemmar som samlades i skönt vårväder. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen. Bland hennes visdomsord hittas ” Om alla bara vill ha, får ingen något. Om däremot alla ger, blir ingen utan.” Aktuellt tänkespråk minsann. ”Här är gudagott att vara” stämdes upp och sången fick klart godkänt betyg. Dags för kaffe/te med gott bröd. Tack till kökskungarna och drottningarna från Mogenpört! Sedan startade årsmötet som återges nedan. Lotteriet avslutade mötet. Lottvinsterna spreds denna gång med snudd på millimeterrättvisa. Fru Fortuna tycks ha lärt sig av den kritik som nog ibland har hörts. På bilden ses Pia Marita Roimola dra en vinstlott från Osmo Koivulas skål.– Efter årsmötet och lotteriet gick sista visan. Det var dags för oss att gå ut och på hemvägen känna att vårsolens strålar redan börjat värma.

               Årsmötet 16.3 2017

1. Ordförande Pia Marita Roimola öppnade årsmötet kl. 10.15.

2. Det konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

3. Till mötesordförande valdes Pia Marita Roimola, med Ragnar Öst som sekreterare och till protokolljusterare Seija Mäkelä och Inge Backman, som vid behov också fungerar som rösträknare.

4. Föredragningslistan godkändes.

5. Föreningens kassör Birgit Ståhl läste upp bokslutet och Ragnar Öst årsberättelsen. Verksamhetsgranskarnas utlåtande lästes upp.

6. Bokslutet, se skilt, godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet utan att behöva avlägsna sig från mötet.

7. Till ordförande för verksamhetsåret 2017 utsågs Pia Marita Roimola

8. Styrelsemedlemmarna omvaldes också, vilket betyder att styrelsen utgörs av Irma Roitto, Ragnar Öst, Ove-Erik Ståhl, Sonja Renlund, Gunvor Stenvall och Louise Pohjola. Också styrelsesuppleanterna Ann Britt Kytö och Estrid Pellas omvaldes.

Verksamhetsgranskarna Solveig Rosenblad och Anna Lisa Lönnberg med ersättarna Seija Mäkelä och Inge Backman omvaldes likaså.

Till föreningens kassör utom styrelsen omvaldes Birgit Ståhl.

9. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 20 € med mötesavgiften (kaffe/te + 2 lotter) 4 €.

10. Ragnar Öst läste upp verksamhetsplanen för år 2017 som godkändes.

11. Eventuella övriga ärenden: I GOD TID nr 2 sid. 32 står att läsa om minnesboken – en bro till ungdomsåren. Titta i gömmorna om nedskrivna minnen kan hittas. - Liljendalsrevyn ”Arskaku” har väckt intresse bland föreningens medlemmar. Det beslöts att det mest praktiska är ändå om medlemmarna hittar egna lösningar för en bussresa blir nog i dyraste laget.

- Finlands fjäril skall utses. Rösta gärna och instruktioner finns i dagens(16.3) Hufvudstadsblad.  -Årets sommarresa sker preliminärt torsdagen den 6.7 och har som mål Lottamuseet i Tusby. – Förslag till var årets utedag hålls, ges på föreningens månadsmöte torsdagen den 20.4.

12. Ordförande Pia Marita Roimola avslutade årsmötet kl. 11.20

Tillägg: Efter mötet konstituerade sig styrelsen: Irma Roitto är viceordförande och Ragnar Öst sekreterare och webbansvarig under verksamhetsåret 2017.

                Aprilmötet den 20.4 2017

    Det var strålande solsken men vinden var riktigt kall då 26 medlemmar samlades. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen till speciellt dagens gäst bilskollärare Johan Hurmerinta. Efter ”Vintern rasat ut” som gick bra, värmde kaffet eller teet gott med tillbehör som Broby och Västerby stod för. Tack.

Sedan bar det av ut i trafiken och vad en senior behöver veta och undrar över. Med en både glad och allvarsam ton berättade Hurmerinta att det år 2030 är beräknat, att var fjärde trafikant på våra vägar är äldre än 65 år. Hurmerinta har som mål att den som så vill skall kunna köra säkert i trafiken upp till fyllda hundra år. Åldern i sig själv är inte ett problem men det gäller att slå vakt om sin hälsa. Förr lärde man sig i körskolan säkerhet och smidighet. Nu betonas enbart säkerhet. Den som kommer bakom dig kan gott vänta på sin tur till exempel vid en rondell. Den som är inne i rondellen har alltid förtur och kan vid tveksamt vägval köra flera varv i rondellen tills valet av rätt avtagsväg klarnat. Om solen bländar med reflexer mot blöt väg kan polaroida solglasögon användas och vid behov kan en optiker/ögonläkare frågas om råd. Hur är det med automatväxlad bil jämfört med en som har manuell växellåda? Hurmerinta rekommenderade automatväxlad bil. Nya sådana har numera också hjälp för fickparkering. Priset för en automatväxlad bil kan faktiskt vara lägre än en med manuell växel. Behöver man sin bil? Kunde man kanske införa regionala körkort så att man kan köra till bybutiken och hälsa på sina närbekanta? För andra resor kan taxi eller buss eller tåg bli aktuella. Frågor haglade men en sak att beakta är att en olycka händer så lätt. Man halkar omkull och skadar sitt vänstra ben eller en arm. Läkaren bedömer situationen så, att körkortet bör förnyas. Då kan kirurger, neurologer och annan medicinsk personal bli inkopplad. Det kan bli dyrt och man kan tvingas vända sig åt många håll för intyg, utlåtanden och körundervisning. - Mycket finns att diskutera ytterligare men Johan Hurmerinta sa sig vara villig att återkomma. Ett besök i en bilaffär och på en halkbana är också möjligt till hösten.

Ordförande Pia Marita Roimola tackade Johan Hurmerinta under varma applåder. Vi hade alla fått mycket att tänka på.

Föreningens sommarresa sker i år torsdagen den 6 juli och går till Lotta-museet i Tusby. Mer info kommer på föreningens utedag torsdagen den 11 maj kl. 11. OBS: Sommarresan kräver förhandsanmälan.

Vårfesten i Isnäs, Solbacka, äger rum den 13 maj kl. 13 med 10 € som entré.

Av kulturfonden har vår förening beviljats 300 €, vilket tacksamt noteras.

            Majmötet den 16.5 2017

   Som traditionen bjuder utgjordes månadsmötet i maj av en dag ute i naturen; denna gång vid Versö på Mogenpört. Vackert väder var beställt men dessvärre inte sommartemperatur som nu var + 9 grader. 18 medlemmar hade i alla fall modigt ställt upp. Nog var det skönast nära elden i grillhuset. Naturstigen lockade med trevliga och kluriga frågor om djur och växter. Vid genomgångens avslutning konstaterade alla med en mun: jag hade rätt! Innan hördes nog ändå mummel om, att jaså jaha spillkråka men jag hade gröngöling. Sedan lät vi oss väl smaka av kaffe eller te med goda pajer och grillad korv. Inga mötesförhandlingar fördes men däremot fick vi information om föreningens sommarresa: Starten sker torsdagen den 6 juli kl. 8 från ABC i kyrkbyn. Priset är ca 30 € och målet för resan är Lottamuseet i Tusby. Det finns också mellanbesök och mat -och- kafferaster inprickade. På kvällen kommer vi hem igen. OBS Förhandsanmälan till någon i styrelsen. Ännu finns plats i bussen.

Det började kännas kallt under grillhusets tak. Vi märkte att ute i solskenet hade värmen börjat komma riktigt skönt.

              Septembermötet den 21.9 2017

   Ordförande Pia Marita Roimola tyckte att det lät riktigt bra då vi 23 närvarande medlemmar stämde upp i allsången ”Här är gudagott att vara”. Ordförande hälsade oss med visdomsordet: ”Ogräset växer upp varje år men barnen bara en gång.” Dags för kaffe/te med gott tillbehör som Västerby- Broby stod för. Tack. Mötesförhandlingar tog vid. På kommande är SPF:s höstmöte i Vasa och östra distriktets i Sibbo. Åldringsveckan 1 – 8.10 diskuterades. Några av föreningens medlemmar hade varit på Spf:s inspirationsdag och den hade varit mycket bra. Vi borde fästa uppmärksamhet på att få fatt på nya medlemmar. Föreningens styrelse har möte hemma hos Sonja Renlund onsdagen den 11.10 kl. 12.

Kotkanejdens pensionärer anordnar teaterresor och de har ordnat busstopp vid motorvägen vid Broby. Nog måste också årets märkliga sommar kommenteras. Inget överflöd på värme precis, men blött har det varit och därmed har naturen grönskat, om man ser det från den ljusa vinkeln. Månadsmötet i oktober hålls sedvanligt den tredje torsdagen i månaden medan novembermötet måste flyttas fram en vecka eftersom vår möteslokal är upptagen då biskopen besöker Pyttis. Novembermötet hålls därför torsdagen den 23.11. Mötet i oktober behandlar barndoms -fotografier som medtas, gärna sådana som har en tillägnande minnestext från t.ex. födelsedagar. Julmiddagen diskuteras och det bjuds på bingo.

”Båklandets vackra Maja” sjöngs och sedan var det dags för lotteriet. Denna gång spreds vinsterna så att det såg ganska rättvist ut.

”Små nära ting” avslutade mötet och det var dags att söka sig hemåt i det vackra vädret. Kommer sommaren nu?

              Oktobermötet den 19.10 2017

   Solen sken och det var plusgrader då vi 24 medlemmar samlades till möte. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen med tankespråket: ”Dela med dig av glädje, dela också med dig av bekymmer”. Dags för kaffe/te- koppen med utmärkt tillbehör som Svartbäck och Kyrkbyn stod för. Tack.

Vår förening har med en posthälsning uppvaktat Isnäs pensionärer som firade sitt 45 årsjubileum i dagarna. Dags för allsången ”Hösten är kommen” som framfördes godkänt. I Äldrerådet i Pyttis har Pia Marita Roimola efter en förtjänstfull insats nu velat dra sig tillbaka. Hon ersätts av Pipsa Koivula med Solveig Rosenblad som ersättare. I Östra distriktet av SPF fortsätter Birgit Ståhl med Louise Pohjola som suppleant. Månadsmötet torsdagen den 23 november har som tema de födelsedagar under år 2017och som slutar på 0 eller på 5. Julmiddagen serveras i Brobys Församlingshem torsdagen den 14 december kl. 11. Mer info på novembermötet. Temat blir Mitt vackraste julkort och Mitt vackraste julpynt. Estrid Aro tog fram sina populära bingobollar. Det ropades bingo lite här där. Ibland var det rätt och ibland var det bara roligt. Tack Estrid! Dags för dragning i lotteriet. Fru Fortuna hade glimten i ögat då det såg ut som alla vinster går till det runda bordet men sedan skipades ändå exakt rättvisa. ”Ju mer vi är tillsammans” stämdes upp med kraft och glädje. Allt roligt tar slut för fort. Dags för att dra på sig paletåer och kappor och söka sig hemåt i solskenet.

       Novembermötet den 23.11 2017

    Vi var  23 medlemmar som kommit i snövädret. Ordförande Pia Marita Roimola välkomnade speciellt dagens föredragshållare Johan Bardy. Kaffe eller te smakade med utmärkta tillbehör som medlemmar från Mogenpört stod för. Tack. Eftersom mötet uppmärksammade de medlemmar som i år fyller år som slutar på noll eller fem, pryddes serveringsbordet av en läcker fyllkaka. Nu gavs ordet till Johan Bardy för att berätta om Abborfors gård. Namnet Abborfors gård finns belagt från år 1347. Namnets bakgrund har troligen inte med fisken abborre att göra. Man tror att det kommer av ett varv för vikingar som låg vid älvens mynning och hette Åborg. Trakten har utsatts för kamp mellan Ryssland och Sverige. Gårdens historia är ett riktigt paradis för historieforskare. Här har på 1300-talet fiskerätten för älvens laxfiske tillhört biskoparna i Åbo. Sedan kom teknisk utveckling av sågtekniken via Jacob Mac Dougal som inflyttat från Skottland och som adlad tog namnet Duwall. Under århundradenas gång har Abborfors gård ägts av släkterna Hästesko, Tott, Duwall, Creutz, Clayhills och Indrenius. Johan Bardy tillhör släkten Indrenius. Numera kan festlokal hyras på Abborfors gård men trots att gården invändigt moderniserats med t.ex. jordvärme är den inte ännu öppen för allmänheten. Det finns mycket intressant kring Abborfors gård och detta strålande föredrag gav mersmak. - Johan Bardy avtackades av Pia Marita Roimola med blommor. Historien kändes mycket levande! Varma och tacksamma applåder. - Nu tog mötesförhandlingar vid: Julmiddag torsdagen den 14.12 kl. 11, kostnad 25 € med förhandsanmälan. Lotteriet gav vinster så att alla blev nöjda. Som allsång hördes Min hembygd, Här är gudagott att vara och Nu går sista visan. Dags att begrunda de historiska virvlar som gått över våra trakter. Där ute var det snöstorm och Pia Marita Roimola varnade för att det är farligt halt.

           Julmiddagen den 14.12 2017

  Vi var 29 medlemmar som samlades för att fira att julen nu är nära. Ordförande Pia Marita Roimola hälsade välkommen. Som uppvärmning sjöng vi under Ove Ståhls ledning ”Nu tändas tusen juleljus”. Från Pyttis svenska skola i Svartbäck kom nu lucia med sitt följe under lärare Bengt Kullbergs ledning. Det var stämningsfullt då lucia med följe skred fram under vacker sång. Ett mångsidigt musikprogram följde.  Sankta lucia… sankta lucia.

– Tack och välkommen åter nästa år igen. Efter framförandet fick lucia med följe en godispåse av Birgit Ståhl och Pia Marita Roimola samtidigt som deltagarna presenterade sig. Varma applåder.

Seija Mäkelä läste julevangeliet. Pia Marita Roimola kåserade om lutfiskens roll vid julfirandet i Finland, Norge och Sverige. Lutfisk är en hälsosam rätt som det är synd att bara äta till julen. I en restaurang i Oslo räknar man med att varje gäst äter 1 kg lutfisk!  Lutfisken kan bestå av långa men också av sej och torsk.

Nu väntade det dignade julbordet med sina inbjudande rätter av alla de slag. Gott, mycket gott, med det vanliga problemet att magen nog skulle behöva ha extrautrymmen… Ove Ståhl ledde allsången ”När som ljusen tändas där hemma”. Dags för dragning i lotteriet. Någon hann undra över om det runda bordet nu skulle bli alldeles utan? Men så gick de båda korgarna som utgjorde huvudvinsterna till det runda bordet. Rättvisa var skipad.

Dags att önska varandra god jul och gott nytt år och sedan dra på sig kläderna och möta solljuset men samtidigt se upp för det var riktigt halt där ute.