Pyttis svenska pensionärsförening

 Adressändring till föreningens hemsida

   Från och med dessa dagar, kring den 10 juni 2021, har adressen till vår förenings hemsida ändrats. Detta gäller också för andra föreningar och för SPF:s hemsida. - Förr skrev vi som adress: www.pyttis.spfpension.fi och klickade in oss. Av olika orsaker, närmast av säkerhets skäl, ändras nu denna adress. Den nya adressen är:

      https://pyttis.spfpension.fi 

SPF:s hemsida har nu adressen:

      https://spfpension.fi 

Om problem uppkommer att nå till någon annan förenings hemsida, kan följande adress hjälpa: 

       https://spfpension.fi/sv/foreningar

Då kommer vi till SPF:s förteckningar på de lokala föreningarna och så kan vi klicka in oss.

Jag märkte själv 11.6 2021 att jag inte kom in på vår hemsida på det vanliga sättet och istället syntes bara oönskad reklam.

För att meddela om detta sänder jag denna information till de medlemmar vars e-post - adresser jag känner till.

Det är bra att låta detta bud gå runt då vi ses.

Hälsningar

Ragnar Öst,

sekreterare och webbansvarig 

(Denna ändring meddelades i Förbundsnytt nr 8 av Verksamhetsledare Berit Dahlin.)