Pyttis svenska pensionärsförening

                Pyttis medeltida kyrka

           Det finns gott om flyttblock i Pyttis

    Rapakivi, en form av granit, är vanlig i Pyttis

  

     Hinkaböle frälsebostället 6.6 2015

      Hinkaböles kvarn 6.6 2015

 

   Den 13.8 2014 invigdes motorvägen mellan Pyttis och Kotka.

  

     Flakanäs 6.6 2015

 

        Midsommarafton vid Lököre 19.6 2015

        Brobyviken med Lököre som bakgrund 3.5 2015

    

 

                          Heinlaxviken 18.4 2015

        

                Utsikt mot viken i Heinlax

 

               Valkmusa nationalpark

       

          Utsikt från tornet på Valkmusa 17.5 2015

Rökhusforsens museibro vid gränsen mellan Pyttis och Strömfors, Lovisa

 

                Vattenkraftverket vid Abborrfors

       Trädet vid Huutjärvi ger inte upp!

     Äggmossen är en del av Valkmusa nationalpark

      Tranbär på Äggmossen hösten 2014

                          Höstkväll över Broby den 12.10 2015

     

 

 

   Kymmene älv rinner under bron vid Hirvivuolle

den 4.2 2015