Pyttis svenska pensionärsförening

 

   Undersökning om hur corona påverkat oss

   Hej! I juninumret av God Tid finns på sid 23 en notis, 70-plus och kommunikation i covidtider. Där beskrivs i korthet en studie där vi, som är en forskargrupp vid Åbo Akademi och Lunds universitet,  vill undersöka hur pandemi och isolering har påverkat den viktiga gruppen ”70-pluss” vad gäller kommunikation och röst. Det var ju ändå vi som har varit mest isolerade! Som bäst pågår internationell forskning om hur kommunikationen har påverkats hos till exempel olika yrkesgrupper men ingen frågar oss äldre så vitt jag vet. Den här informationen skulle också vara viktig! Tyvärr har det hittills kommit väldigt lite svar på vår korta enkät och därför hoppas vi nå ut med informationen direkt via medlemsföreningarna. I notisen står det  att man ska svara senast 15.6 men nu är svarstiden förlängd och vi hoppas på aktivt deltagande. (Ett info om undersökningen torde ha skickats ut till föreningarna från SPF i våras).

Länken till enkäten finns på

E-lomake - 70-pluss och kommunikation i covidtider (abo.fi)

 

Jag hoppas du kan skicka ut länken på föreningens e-postlista om en sådan finns.

Vänliga hälsningar och skön sommar!

Å arbetsgruppen vägnar,

Susanna Sid Simberg

Professor Emerita, logopedi, talterapeututbildningen vid Åbo Akademi

Vid frågor, kontakta gärna susanna.simberg@abo.fi