Pyttis svenska pensionärsförening

                           

                  Svenska Pensionärsförbundet

         Nya rekommendationer från myndigheterna

   Redan i några veckor har vi från förbundet föreslagit att myndigheterna kommer med nya rekommendationer om vad 70+arna kan och bör göra för sin hälsa och för sitt allmänna välbefinnande. ”Stanna hemma, låt någon annan gå till butiken och träffa inga andra” var de första uppmaningarna. De tolkades alldeles bokstavligt av många.

   Nu mjukas rekommendationerna upp, och det är mycket välkommet. Fortfarande skall vi ändå komma ihåg att hålla avstånd och sköta vår hygien. Rekommendationerna är ju faktiskt gjorda för vårt eget bästa. Det är ju en självklarhet, men fortfarande skall vi också använda vårt eget förstånd och bedöma situationerna vi är i. Genom att vara försiktiga månar vi inte bara om vår egen hälsa, utan också om andras. Vi skall gå ut, vi kan träffa andra men på kort avstånd, vi skall sköta vår fysik och vårt allmänna välbefinnande. Förhoppningsvis kan vi också snart uppta verksamheten i föreningarna och i förbundet fullt ut på nytt.