Pyttis svenska pensionärsförening

                           

            Svenska Pensionärsförbundet meddelar:

             Smitta och skydd – coronaviruset
   Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) smittar i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. Vid närkontakt kan coronaviruset smitta även via beröring om den insjuknade till exempel har hostat i händerna och därefter rört en annan människa.
Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. I sitt vardagliga liv kan man förebygga smitta genom att sköta handhygienen och undvika närkontakt med andra människor.
 I detta brev behandlas •God hand- och hosthygien•Närkontakter
•Möten och sammankomster•Vågar man besöka hälsovårdscentralen under undantagsperioden •Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker
        God hand- och hosthygien
•Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder. Händerna bör tvättas särskilt när du kommer in utifrån, alltid efter toalettbesök eller när du har snutit dig,hostat eller nyst.
•Om vatten och tvål inte finns att tillgå, ska du använda ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel.
•Byt handdukarna i hemmet ofta och använd engångshanddukar utanför hemmet.
•Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna nyss.
•Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna.
•Om du inte har en näsduk till hands, hosta och nys mot armvecket och inte i handen.
Minska närkontakterna med andra människor
Nu är det också viktigt att friska människor minskar sina sociala kontakter, eftersom epidemin på så sätt sprids långsammare.
•Håll ett avstånd på minst en meter till andra när du rör dig utomhus.
•Undvik att skaka hand.
• Arbeta på distans i mån av möjlighet
Möten och sammankomster
• Kom inte till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga rum där andra människor samtidigt närvarar om du har symptom som tyder på smitta.
• I syfte att undvika närkontakter bör möjligheterna att upprätthålla säkerhetsavstånd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster tryggas: antalet personer bör avgränsas så att avståndet mellan var och en är minst 1–2 meter.
• I situationer där det kan uppstår köer bör man påminna folk om säkerhetsavståndet och hjälpa dem att upprätthålla det.
• Risken för droppsmitta är lätt större än vanligt under till exempel allsångsevenemang eller idrott och motion som utövas i grupp, och därför bör betydelsen av att hålla säkerhetsavstånd inskärpas i dessa och liknande situationer.
Vågar man besöka hälsovårdscentralen under undantagsperioden?
Ja, det vågar man. Om man har hälsoproblem lönar det sig att uppsöka läkare för att besvären inte ska förvärras. Detta är särskilt viktigt om du är över 70 år eller om du har en långvarig sjukdom som kräver uppföljning.
Avboka inte reserverade läkar- eller laboratorietider utan orsak och lämna inte dina sjukdomar obehandlade. Det är tryggt att besöka hälsovårdscentralen eftersom det har gjorts organiseringar för att skydda klienterna mot coronavirussmitta.
Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker
Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken. Det finns många slags ansiktsmasker: sådana som man syr själv eller sådana som säljs i affärerna och som är tillverkade av tyg eller andra material.
THL rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra människor i de sjukvårdsdistrikt där det förekommit coronavirussmitta under de två senaste veckorna. Följ med hur smittläget utvecklas genom att klicka på
THL:s hemsida.
Användning rekommenderas i följande situationer och för följande personer:
• I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.
• Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart.
• Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
Ansiktsmask kan enligt regionala myndigheters rekommendationer även användas i andra situationer, där det är omöjligt att undvika närkontakt.
Läs även minneslistan för hur du ska använda ansiktsmask genom att läsa längst ned på denna sida.

Detta brev är en sammanställning av rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd THL gett (Situationen 14.8.2020) och som kan vara till hjälp både för enskilda och föreningar i planeringen av verksamheten.  

 

           Till SPF-föreningarnas styrelser
   Flera föreningar har haft kontakt och bett om åsikter från förbundets ledning om hur föreningarnas verksamhet skall ordnas nu under hösten. Viruset finns ju kvar i samhället, och fastän antalet fall i vårt land är få, så har en ökning skett den senaste tiden.
Svaren på frågan är i huvudsak fyra:
1. Förbundet kan inte ha andra rekommendationer än dem som myndigheterna gett. Vi skall följa dem, hålla avstånd, sköta hygienen och agera enligt de andra rekommendationerna. Vi kan ordna möten på det sätt som myndigheterna förordar. Vi kan också vara aktiva på många andra sätt. Vi kan ringa, sända brev och epost, besöka varandra, gå på promenader tillsammans, spela boule osv. Bara vi följer rekommendationerna. Se bilaga.
2. Vi skall använda vårt eget förstånd och följa med hur läget förändras. På många orter har antalet smittade varit mycket få, på en del orter har ingen smittats alls. Då är ju isoleringen till ingen nytta. När verksamheten planeras är det viktigt att följa med hur nya fall registreras. Sådana presenteras regionvis och inte kommunvis, men om nya fall inte noterats på en tid i regionen så vet man ju att risken att smittas är liten.
På THL:s hemsida finns information också kommunvis. Länken till THL finns här: Gå in på den, så kan ni se hur läget är i er kommun. Försiktighet kan ändå vara en dygd, och ingen vill ju att smittan sprids från ett möte i en pensionärsförening.
3. Vi skall fortsätta att måna om varandra. De flesta av oss är sociala, vi vill träffas och umgås med andra. Ensamheten är ett problem bland pensionärerna, och det problemet har vuxit under coronatiden. Nu är besök på äldreboenden möjliga i de flesta kommuner, och ett besök från oss, som är rörliga, hos en vän i dennes hem eller på ett boende är oftast mycket uppskattat och kan höja livskvaliteten hos båda, åtminstone för en stund.
4. Om vi känner av andra hälsoproblem skall vi söka oss till läkare som vi skulle ha gjort om inte coronan fanns. Fortfarande gäller huvudregeln att vår hälsa skall vi sköta också under undantagstider som nu. Med en tidig diagnos är det lättare att bota krämpor och sjukdomar.
Vi skall fortsätta att leva så normalt som möjligt inom de ramar som myndigheternas rekommendationer ger oss. Med samma vilja till verksamhet som föreningarna normalt visar, skall det också gå att hitta på verksamheter som omständigheternas begränsningar medger.
OLE NORRBACK         BERIT DAHLIN
förbundsordförande   verksamhetsledare

 

Användning av ansiktsmasker kräver noggrannhet

Det finns många slags ansiktsmasker. Engångsmasker eller återanvändbara tygmasker går att köpa i affären. Man kan också sy egna tygmasker. 

En ansiktsmask är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte sin användare effektivt. Effekten av att använda ansiktsmask grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på ett ändamålsenligt sätt. 

De egentliga andningsskydden (FFP1, FFP2 eller FFP3) och de CE-märkta kirurgiska mun- och nässkydden, som uppfyller kraven på medicinsk utrustning, skyddar också användaren och är i första hand avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

Användning av ansiktsmask kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Masken ska alltid hanteras med rena händer.

Man bör inte använda mask om den innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mask. Diskutera vid behov med din läkare om ditt hälsotillstånd innebär att det är svårt att använda ansiktsmask.  

Ansiktsmasker lämpar sig inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder.

Minneslista för användning av mask

Prova olika masker för att hitta en modell som passar ditt ansikte och som du kan andas igenom.

Ha med dig så många masker som du behöver under dagen.

Ha med dig handdesinfektion och vid behov extra masker för byte

Tvätta eller desinficera händerna innan du sätter på dig en ny eller ren mask.

Ta på dig ansiktsmasken i god tid innan du stiger på ett fortskaffningsmedel.

Se till att masken sitter tätt mot ansiktet och att den täcker munnen, näsan och hakan.

Rör inte masken och dra den inte under hakan eller upp på pannan.

Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna före och efter beröring.

Återanvänd inte en använd mask. 

Byt mask om den blir fuktig eller smutsig.

Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Rör inte vid maskens utsida. 

Efter användning, släng engångsmasken direkt i soporna och lägg den återanvändbara tygmasken i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen.

Tvätta eller desinficera händerna efter att du avlägsnat masken.

Tvätta tygmasken i 60 grader efter varje användning eller koka den i fem minuter i vatten med en liten mängd tvättmedel. Skölj masken och torka den på en plats med frisk luft