Pyttis svenska pensionärsförening

 

        

 

           

     Pyttis Svenska Pensionärsförenings historia

    Fridolf Blom hade undersökt hur man gör när man vill bilda en pensionärsförening. Den 19.11 1981 träffades sedan Fridolf Blom, Irma och Einar Tuhkunen samt Irma och Rurik Erikson hemma hos Tuhkunens. Ett allmänt grundande möte utlystes och hölls i Svartbäcks Skola i december. Föreningen bildades med 21 medlemmar och verksamheten inleddes från och med början av år 1982. Man bestämde att möten skulle hållas en gång per månad. Till föreningens ordförande valdes Fridolf Blom.
 

Fridolf Blom ersattes 1987 av Tor Råback. Föreningens nuvarande ordförande Pia Marita Roimola tillträdde 1998.
 

  Som föreningssekreterare har Svea Tjeder verkat från början av 1982 fram till oktober samma år. Då valdes Eda Mäkelä till efterträdare. År 1986 blev Arla Rockas vald och hon överlämnade år 2001 sekreterarpennan till Seija Mäkelä. Efter väl utförd gärning lämnade Seija över sekreterarskapet år 2014 till Ragnar Öst.
 

Alla vet att ekonomin är viktig och den sköter kassören om. Tor Ståhl var kassör från 1982 till dess att Börje Bärlund år 1985 efterträdde. 1987 tillträdde föreningens nuvarande kassör Birgit Ståhl.
 

Föreningens verksamhet fick en rivstart. Redan den 21 maj 1982 hade man 50 inbjudna gäster från Borgåföreningen på en fest i Moborg. Man åt soppa på gös (25 kg gös och 50 kg potatis). Då hade föreningen redan 38 medlemmar. Programmet bestod av musik, sång, bygdemål, och dans.
 

Detta mönster har föreningen sedan följt. Allsång, högläsning, tänkeord, dialekter, byahistoria, föredrag kombinerat med trivsam samvaro vid kaffebordet och med humöret på topp. Ett avslutande lotteri hör också till. Resor, möten med både andra föreningar och kretsorganisationen ryms också med i verksamheten. I sammanhanget vill föreningen rikta ett särskilt tack till Urda-Maria och Ragnar Backström för många intressanta föredrag.
 

Sommarresan har fört föreningen till Orimattila, Heinola, Nyslott, Heinävesi, Billnäs, Fiskars med flera intressanta platser. Sommaren 2012 arrangerade Ragnar Backström resan till Kyrkslätt medan övriga resor haft karaktären av Pia Marita Roimolas "överraskningsresor".
 

År 1997 riktades utfärden till Solvalla. Där vann föreningens lag: Kurt Rasi, Rainer Vintervik och Rolf Mäkelä guldmedalj i Boccio. Obseveras bör att guldmedaljörerna aldrig hade spelat Boccio förr!

Man kan säga att föreningen gick in i dataåldern i och med att föreningen med hjälp av SPF fick en egen hemsida år 2011. Webbansvarig har varit Ragnar Öst.
 

  Föreningens medlemstal har varierat. 21 stycken var med att starta föreningen. Sedan steg medlemstalet som bäst  till över 70, medan vi idag är 37 medlemmar.
  Till en början var det problem med att hitta en bra möteslokal men i och med att Broby Församlingshem hittades, är frågan om möteslokal numera löst på ett utmärkt sätt.